Denne nye månedlige utgiften vil fra høsten av komme på toppen av allerede økte levekostnader forårsaket av den pågående inflasjonen mv. Bompengene er ei utgift som kan komme til å filleriste økonomien til helt vanlige innbyggere. Dette er mennesker som ikke har gjort annet «galt» enn å være avhengig av private fremkomstmiddel på 4 hjul for å få hverdagen til å gå opp. Mennesker som ikke har andre valg enn å benytte egen bil selv om bussene har flere avganger og lavere billettpriser.

Allerede nå er det mange som merker at levekostnadene har økt betraktelig og opplever at den økonomiske grensa for hva økonomien kan tåle er nådd. By- og Landlista i Tromsø håper virkelig at kommunestyrets flertall viser ansvar og tar Tromsøværingene på alvor og ikke starter innkrevingen av bompenger. Å være ansvarlig betyr å lytte både med ørene og sinnet og erkjenne at det er mulig å ta et steg tilbake slik situasjonen tilsier det – slik som nå.

Omkring 2008 var bompenger også et «hett» tema blant det politiske flertallet, uten at det havnet på kommunestyrets sakskart. Den gang var det store flertallet i dagens posisjon helt enig i at alle innbyggerne måtte ha et alternativ, før bompenger kunne innføres. Opposisjonen ville ikke innføre bompenger i sin helhet. Nå er et av målene i Tenk Tromsø nullvekst i biltrafikken, uten at alle fikk realistiske valg. Skal man være ansvarlig, så må også innbyggerne oppleve at de har et valg. Har innbyggerne et valg?

For mange hjelper det svært lite med flere bussavganger når de både skal levere små barn i barnehagen og rekke jobb. Her vil bilen være eneste alternativ. Det samme gjelder også innbyggere som er bosatt utenfor bygrensa. Ifølge Veronica Wiiks orientering i MKS-utvalget 05.04.22 finnes det ingen plan for innfartsparkering. Man vet verken når, eller om det i det hele tatt vil bli tilrettelagt slik at de som ønsker, og ikke er bosatt på selve Tromsøya, kan parkere bilen og ta en hyppig passerende buss til jobb.

By- og Landlista mener at alle innbyggerne må ha valgmuligheter, og ikke bare enkelte. Med dagens planlagte bominnkrevings-system må folk fortsette å benytte bilen slik de alltid har gjort. Dermed kan nullvekst i trafikken fremstå som lite troverdig, men heller en politisk mulighet for å kreve inn flere avgifter fra innbyggere som allerede har betalt skatt for å kunne dra på jobb.

En av de store oppgraderingene som bompengene også skal finansiere er Stakkevollvegen med sine to kilometer vei til en forsiktig prislapp på 500–550 millioner, uten at overskridelsene er tatt med. Her trengs ingen glasskule for å forutsi at andre prosjekt må vike og at innkrevingen av bompenger forlenges utover 15 år.

I dokumentet Tenk Tromsø opplyses det at prisnivået på bompengene vil bli justert opp i samsvar med prisutviklingen i samfunnet. Da ideen om innføring av bompenger først var lansert fra kommunestyrets talerstol, var et hovedargument at den enkelte bilist ikke skulle betale mer enn maks kr 5000 per år. Nå får vi opplyst en sum på kr 72 per dag. For en husstand med 2 biler vil dette utgjøre kr 30 000 per år, på toppen av inflasjonen og alt dette medfører. Synes egentlig kommunestyrets flertall at dette er greit, og mener dette flertallet at alle har råd til å betale bompenger?