De eldre sin vaktbikkje, eldreombudet, avvikles av Regjeringen 1. juli. Samtidig innfører de et «ombud» for landets kriminelle.

FrP mener eldre mennesker er en ressurs for samfunnet, men også en gruppe hvor mange ikke blir tilstrekkelig hørt. Det er godt dokumentert at eldre altfor ofte diskrimineres på flere områder i samfunnet.

Derfor var vi i FrP svært glade på de eldre sine vegne da Stortinget i 2020 enstemmig vedtok å opprette et eldreombud, etter FrP hadde kjempet for det helt siden 1990. Endelig fikk eldre et ombud som kunne tale deres sak dersom de ikke fikk den sykehjemsplassen de hadde krav på, om de ikke fikk en god nok omsorg, eller om de opplevde mye ensomhet eller teknologisk utenforskap. Den eldreomsorgen som mange opplever i dag, er en skam for Norge. Våre eldre fortjener langt bedre.

Så det oppleves uforståelig for oss, og nærmest hånlig ovenfor landets eldre, at Støre-regjeringen velger å legge ned vaktbikkjeordningen for en stor gruppe mennesker som utsettes for diskriminering, mens de samtidig oppretter et tilsynsråd med ombudslignende funksjon for straffedømte som sitter i fengsel. Det er en prioritering som utviser en slags forakt for de som faktisk har bidratt gjennom et helt liv til fellesskapet, til fordel for de kriminelle som kan utgjøre en trussel for lovlydige borgere.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV viser null respekt eller takknemlighet ovenfor de som har bidratt til å bygge opp velferdssamfunnet når de avvikler eldreombudet. At de i samme åndedrag vil innføre et «ombud» for drapspersoner, barneovergripere og voldtektsmenn, viser en form for prioritering av samfunnets ressurser som er helt på jordet.

Eldreombud kostet skattebetalerne 10,7 millioner kroner i året. Det har vi råd til!

FrP mener vi som samfunn har et moralsk og etisk ansvar å ivareta de eldre sine rettigheter. Derfor vil vi ikke gi opp denne kampen, og ser på avviklingen av eldreombudet som et midlertidig tilbakeslag som vi skal rette opp ved første anledning.