Skrevet av fylkesordfører Tarjei Jensen Bech og fylkesrådsleder Bjørn Inge Mo

I løpet av de 29 årene har vi heldigvis sett at samfunnet har beveget seg framover. Skiltskyting er ikke lenger en populær aktivitet, og flere finner med stolthet tilbake til sitt samiske opphav.

For oss som bor i den delen av verden som er tettes befolket av samer, er det slik utviklingen bør og skal være. Vi vet at fornorskningens sår fortsatt ikke har grodd, men vi er på god vei i riktig retning.

Som folkevalgte i Troms og Finnmark er det viktig for oss å ta del i den positive utviklingen og bistå der vi kan. Det er derfor veldig gledelig at et samlet fylkesråd tidligere denne uka vedtok den nye samarbeidsavtalen mellom fylkeskommunen og Sametinget.

Gjennom denne avtalen vil fylkeskommunen, sammen med Sametinget, forene krefter for å få til en utvikling i fylket vårt, der samiske livsvalg og hverdagsvalg er en naturlig del av samfunnsutviklingen. For i alle deler av vår langstrakte region finner vi samisk bosetning - fra Mátta-Várjjat (Sør-Varanger) i øst, til Hárstták (Harstad) i sør.

Som en stor offentlig aktør med ansvar for blant annet kollektivtilbud og samferdsel, videregående opplæring, kultur, tannhelse og næringsutvikling, er det klart at vi kan gjøre mye som berører mange. Det vil vi også gjøre i årene som kommer. Vi håper samtidig at dere, innbyggerne våre, er med på det positive løftet.

For dere som aldri har vært med å markere samenes nasjonaldag før, kan det kanskje begynne der? Ta del i feiringen, enten digitalt eller fysisk i ditt nærmiljø. Og har du ikke mulighet til det, kan det gjøres så enkelt som å gratulere med dagen.

Lihkku sámi álbmotbeivviin!