Bildene av henne, både fra talerstolen, og ikke minst da hun går ned fra den, blant en komisk mannstung forsamling, har vakt oppsikt verden over. Talen hennes la ingenting imellom, der hun til gagns poengterte en rekke av de uverdige sidene ved hvordan verdens største idrett blir styrt sentralt.

Dette var ikke noe nytt fra henne. Klaveness har lenge vært en uredd og meningssterk aktør som har flyttet rigide og kjønnsskjeve grenser i det norske fotballhierarkiet, etter hun selv la opp som merittert spiller på både klubb og landslag. I 2018 ble hun den første kvinnelige ekspertkommentatoren i fotball for NRK, under fotball-VM i Russland, og ble samme år direktør for elitefotball i toppledelsen i Norges Fotballforbund (NFF).

Her har hun flere ganger vist at hun er uredd, og har ved en rekke anledninger kritisert FIFA for blant annet den ekstremt uryddige prosessen mot å legge neste VM til den gjennomkorrumperte gulfstaten Qatar. Tidligere i år ble hun den første kvinnelige presidenten i NFF, og det var som Norges topprepresentant under FIFA-kongressen i Qatars hovedstad hun talte pampeveldet imot.

Der tok hun opp det alle har visst, som det har vært skrevet utallige saker om verden over, men som det internt i FIFA har vært liten villighet til å snakke om. Hun påpekte at tildelingen av VM til Qatar i seg selv var total uakseptabel, og viste til dokumenterte brudd på menneskerettigheter, uverdig behandling av arbeidsinnvandrere i landet, og det åpenbare behovet for å beskytte LHBT-supportere under det kommende mesterskapet, og å gjøre det globale spillet mer innbydende for alle.

I tillegg understreket hun behovet for å renske opp i styresettet i FIFA, før hun kom med et velrettet spark til forbundet for deres klanderverdige passivitet i tiden etter Russlands invasjon av Ukraina.

Ingenting av det Klaveness tordnet berettiget fra talerstolen var nytt for noen. Det som var nytt var at hun sa det der det bør sies, midt inne i den mannstunge, internasjonale fotballens maktkorridorer. Det var et stolt øyeblikk, ikke minst sett med norske øyne.

I Tromsø har TIL vært en foregangsklubb for å fremme de samme problemene. For et år siden tok TIL til orde for å boikotte VM i Qatar, på et tidspunkt da Norge fortsatt hadde muligheter til å kvalifisere seg til sluttspillet. Flere andre klubber fulgte TILs initiativ, men det møtte en kald skulder fra NFF. «Vi tror på dialog. Vi tror på tilstedeværelse, vi tror på muligheten til å påvirke et regime som vi ikke liker», sa NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt.

Nå har NFF fått en leder som har integritet, mot og moralsk samvittighet. Det eneste beklagelige med dette er at Lise Klaveness ikke ble fotballpresident for mange år siden.