Det er med vantro jeg leser fylkesrådets innstilling til budsjett. Et fylkesråd bestående av AP, SV, og Senterpartiet. Store kutt på samferdsel til folk i distriktene som ikke har andre alternativer enn båt for å komme seg til lege, sykehus og kommunesenter.

I en pressemelding legger man skylden på regjeringen. Dette blir litt for enkelt, og jeg håper inderlig ikke at befolkningen går på denne bløffen. Dette er rett og slett «spikeren i kisten» til distriktene.

Fylkesråd Kristina Hansen sier til iFinmark at de gjerne skulle hatt nok penger til å opprettholde dagens tilbud, men at det ikke lar seg forsvare økonomisk. Fylkeskommunen har for høy produksjon, og må derfor ta ned på blant annet kollektivtilbudet.

Jeg er ganske sikker at flere enn meg har registrert alle stillingsutlysninger foretatt i regi av Finnmark fylkeskommune (før sammenslåingen). Om man tenker at en slik stilling koster oss skattebetalere i gjennomsnitt en halv million, per stilling, så skjønner man fort at det blir lite penger til produksjon av tjenester til folket.

Så i stedet for å ta ansvar, noe både AP, SV og SP lovet folket i valgkamp, så velger de å kutte tilbud til folket. Selve livsnerven for folk som lever og bor i distriktet.

At SP kan sitte ved roret og gi sin stemme til en slik sentraliseringspolitikk; det er alt annet enn det de har lovet folk.

Man kan også lese at fylkesrådet ber kommuner ta ansvar for å betale for kollektivtransport. Om ikke Troms og Finnmark fylkeskommune er i stand til å drifte sine ansvarsområder, så bekreftes det som FRP har hevdet lenge. Fylkeskommuner er et unødvendig byråkrati, og bør legges ned umiddelbart. Slik kan penger løses ut til viktige oppgaver i Troms og Finnmark.

Det er i hvert fall ingen tvil om at de som fikk tillit og makt via folkets stemmer ikke er i stand til å ta ansvar og effektivisere egen organisasjon, I stedet for, som takk for din stemme kutter de navlestrengen til distrikter, og legger ansvaret over på alle andre enn seg selv. Slike politikere trenger ikke Troms og Finnmark. Til sist vil jeg minne om den uhøytidelige "konkurransen" som pågikk mellom Troms AP og Finnmark AP før sammenslåingen fant sted.

Den gikk ut på å ta opp enorme lån og bruke opp mest mulig penger før sammenslåingen fant sted. Dette advarte både FRP og resten av opposisjonen mot, fordi det ville ramme dagens tilbud til befolkningen. Dette ble ikke lyttet til, og vedtak om økonomisk uforsvarlige lån ble gjennomført. Derfor blir det ekstremt misvisende å skylde på alle andre, når det egentlige ansvaret ligger hos fylkesrådet og styrende politikere.