Den finske samfunnsdebattanten Sanna Sarromaa høstet mye pepper da hun i vinter kalte oss nordlendinger for naive i vår tilnærming til Russland.

Russlands angrep på nabolandet Ukraina og den intense krigsagitasjonen i russiske medier har gjort det klart for de aller fleste at Sarromaa dessverre var nærmere sannheten enn vi liker å tenke på og at norsk Nato-medlemskap fremstår som vår fremste sikkerhetsgaranti.

Dette ikke minst fordi den norske forsvarsevnen er blitt beskrevet som knapt tilstrekkelig for å sikre en bydel i Oslo i noen få dager.

Skulle russiske stridsvogner rulle inn på norsk territorium, er det altså yankeene vi må stole på.

Finland er på tur inn i Nato, men ingen kan beskylde finnene for å ta lett på beredskap. Landet har en selvforsyningsgrad på matproduksjon på rundt sytti prosent og har i tillegg vedlikeholdt beredskapslagrene fra den kalde krigens dager med korn, olje og medisiner, slik at man skal være i stand til å holde liv i egen befolkning i minst ett år uten tilførsel av forsyninger.

Norge? Vi har gjort kornsiloene om til leiligheter, skjært ned akuttberedskapen til et minimum og gjort verneplikten om til en realitykonkurranse for Norges mest strømlinjeformede ungdommer. Der Finland kan mobilisere over 200 000 soldater, kan vi i beste fall hoste opp noen tusen heimevernsoldater med våpen liggende hjemme. Ja, våpen uten sluttstykke og ammunisjon, vel å merke.

Vi er følgelig avhengig av å knytte oss så tett til internasjonalt samarbeid som mulig, samtidig som vi må slutte å forsøke å haike på reisen. Skal Nato være til hjelp, må vi vise at vi har vilje og evne til å forsvare landets grenser. En del av forsvarsevnen er kapasiteten til å fø sin egen befolkning.

I høst eksploderte strømbombene i Norge. En galopperende strømpris – hovedsakelig i landets mest folkerike områder – gjorde folket ubehagelig oppmerksom på at vi ikke har kontroll på egne kraftpriser, samtidig som vi selger energi for harde livet til det europeiske markedet.

«North Stream 2» het gassledningen som skulle forsyne Tyskland med russisk gass og sikre lys i husene også på kontinentet. Selv om det allerede nå, bare noen få måneder senere, virker absurd at de færreste innså hva vår nabo i øst holdt på med, var det altså Europas hensikt å sikre sin energiforsyning med russiske råvarer.

Det advares nå om en matvarekrise som følge av krigen i Ukraina. Landet er en av verdens største eksportører av hvete- og bygg, men det er ikke enkelt å planlegge markens grøde når det graves ned miner på jordene og fjøsen er under artilleriangrep. I tillegg kommer det ubehagelige faktum at Russland leverer en stor del av råvarene til verdens kunstgjødselproduksjon. I sum betyr det at maten vil bli dyrere. Mye dyrere.

Det er i dette scenariet årets landbruksoppgjør utspiller seg.

Antallet gårdsbruk og bønder i Norge er sånn cirka halvert de siste 25 år, og selv om det totale areal som benyttes til jordbruk har økt, er denne økningen i det vesentlige at beite foregår på innmark. I tråd med en subsidiepolitikk som har endret seg, har norske gårder blitt færre og større. Likevel opplyses det at bøndene sliter med å opprettholde en sunn økonomi.

Til tross for at jordbrukene blir større, må en del bønder fortsatt basere seg på å jobbe utenom gården, også ved at samboere eller ektefeller har andre jobber, men likevel bistår hjemme. Slik blir det for mange at antallet årsverk som legges ned i gårdsdrift ikke viser seg tilsvarende på bankkontoen når julegrisene er slaktet og regnskapet skal gjøres opp.

Bønder jeg har snakket med sier at de ikke vil svartmale tilværelsen i landbruket unødvendig. Å være bonde er en livsstil og de fleste er vant til at det kan gå opp og ned med inntjeningen, slik det ofte er i næringer som er basert på naturens gang. Men nå, legger de til, er situasjonen alvorlig. Enorme økninger i kostnadene, som prisen på diesel til landbruksmaskinene, strøm til fjøsdrift og gjødsel til jordene gjør at allerede pressede økonomier er ferd med å kollapse.

Om folk snakker sant, er det mange bruk som ikke vil bli gjødslet i år, med de konsekvenser det vil få for avlingene når høsten kommer. Det kan også bli i overkant god tilgang på norsk kjøtt, om alle bøndene som truer med det, leverer dyrene sine til slakt. Samtidig ser vi at de store kjedene som selger mat, tjener store penger.

Det er for sent å snyte seg når nesa er borte, heter det i ordtaket. Det kan vise seg å være for sent å be om mat om bøndene har lagt ned, er en moderne parallell. En skremmende sådan, når det rasles med atomsabler og det antydes at vår tilgang til mat fra andre land kan blir sterkt redusert.

Som et lite land i en stor og farlig verden, må vi huske på at Herren hjelper den som hjelper seg selv. Matsikkerhet er også sikkerhetspolitikk, og prisen for fred og demokrati kan vanskelig fastsettes i kroner. Et kostbart jordbruksoppgjør kan vise seg å være særdeles vel anvendte penger om det kan bidra til å styrke landets selvforsyningevne, eller i det minste redusere masseflukten fra fjøsene.