Det ser vi tydelig også i innlegget til Cecilie Myrseth her i iTromsø.

Ikke i en setning dveler Myrseth ved betydningen det har for pasienter å kunne få velge blant et mangfold av helsetjenester som kan sikre raskest mulig hjelp for det offentliges regning.

Ikke et ord om at størsteparten av de offentlige midlene i fritt behandlingsvalg har gått til behandling av mennesker med psykiske lidelser og ruslidelser som endelig har fått større valgfrihet.

Ikke et ord om at ordningen fritt behandlingsvalg har gitt barn med cerebral parese og deres foreldre, bedre livskvalitet fordi ordningen har gitt mulighet til reise kostnadsfritt fra hele landet til Barnas Fysioterapisenter i Bergen for å trene intensivt.

Men, så er ikke Ap de som ser at løsningen på de store velferdsutfordringene i årene fremover er mer samspill mellom offentlig og privat sektor, ikke mindre.

Fritt behandlingsvalg gir mennesker mulighet til å velge fritt blant godkjente leverandører av helsetjenester. I 2021 fikk over 2 millioner pasienter behandling i norske sykehus. 21.200 av disse valgte behandling gjennom fritt behandlingsvalg, for det offentliges regning.

Det er altså ikke massive kjøp hos private aktører, slik Myrseth forsøker å fremstille det. Fritt behandlingsvalg handler om å sikre pasienter valgfrihet innenfor den gode offentlig finansierte helsetjenesten Høyre alltid vil hegne om.

Men, når Cecilie Myrseth sin regjering nå vil fjerne fritt behandlingsvalg, skapes en mer todelt helsetjeneste. En rekke av de institusjonene som i dag tilbyr fritt behandlingsvalg har ingen annen avtale med de regionale helseforetakene. Som f.eks. Barnas Fysioterapisenter i Bergen, Vangseter på Jevnaker og Mestringshuset på Bolkesjø.

Det betyr at fritt behandlingsvalg er den eneste ordningen som gjør det mulig for pasienter å få behandlingen dekket av det offentlige. Når man fjerner fritt behandlingsvalg, gjøres valgmuligheten om til et spørsmål om størrelsen på lommeboken.

Det er realiteten av Aps politikk. Der Ap er mest opptatt av å verne om systemet, vil Høyre alltid sette enkeltmennesket først. Det handler om valgfrihet. Det handler om å skape pasientens helsetjeneste.