Det siste året har det i byens aviser florert med artikler om ungdommen som henger på byens kjøpesentre etter skoletid, og mange voksne ser med skrekk og gru på utviklinga - for på Jekta skal du handle, for så å kjøre hjem.

Til iTromsø i fjor høst forteller en gutt hvorfor han og vennene henger på Jekta: «I sentrum er det kaldt og mye vær. Man fryser. Her er det godt og varmt, og det er billig godteri på Normal, her er alt man drømmer om». Ei jente forteller at hun alltid møter noen hun kjenner på Jekta. I kommentarfeltene virker det som at flere voksne ikke vet at finnes andre tilbud til Tromsøungdommen.

Tromsø kommune har i mange år satset på møteplasser for unge. I dag har vi ungdomsklubber i flere bydeler – på Kvaløysletta, i sentrum, på Stakkevollan og i Kroken. For å møte utfordringa med korte skoledager på onsdager, tester kommunen dette halvåret lengre åpningstider på fritidsklubbene.

I desember ble ungdom invitert på innspillsmøte om hvilke tilbud fritidsklubben Grab med sine 7500 m² skal inneholde. Grab blir Norges største anlegg for egenorganisert aktivitet for ungdom. Hos utlånssentralen Turbo kan alle låne tur- og fritidsutsyr gratis.

Jekta kjøpesenter. Foto: Tom Benjaminsen

I tillegg har vi ungdomshuset Tvibit – som i tillegg til å være en hovedpulsåre i kommunens ungdomsarbeid, organiserer tilbudet ung kulturrabatt som gir ungdom rabatter og gratisarrangementer i byens kulturliv. På Jekta Storsenter har kommunen ansatt unge voksne som passer på at ungdommene der har trygge voksenpersoner å prate med.

Det er viktig at vi som samfunn også tilrettelegger for at alle barn og unge får tilbud om å delta på organiserte fritidsaktiviteter, uansett størrelse på foreldrenes lommebok. Derfor har vi blant annet målrettede støtteordninger for lavinntektsfamilier – som opplevelseskort og støtte til medlemsavgift og kontingent til fritidsaktiviteter. Nå som bompengene er innført er det viktig at både kommunen og tilbydere av idretts- og kulturtilbud for unge følger utviklinga og forebygger frafall.

Med et så solid uorganisert fritidstilbud for unge, er det lett for de voksne å rynke på nesa over at ungdommen likevel ønsker å henge på benkene på et kjøpesenter. Men glemmer vi da at ungdom ikke er en homogen gruppe med like interesser? Ungdommen er like forskjellig fra hverandre som vi voksne. Mens du liker å gå på ski, liker naboen din bedre å drikke kaffe på Bønna.

Vi vet at kjøpesentre landet over har endret innbyggernes vante bruk av byen og byrommene. Kjøpesentrene har tatt over som viktige møte- og oppholdssteder, designet for forbruk og med shopping som viktigste formål. Når privateide byrom tar over som møtesteder på bekostning av offentlige byrom som sentrumsgater, parker og torg, endres også oppfatningene og rammene på hvem som er velkommen og hvilken oppførsel som er akseptabel.

I ungdomstida er det helt naturlig å oppsøke nye steder og nye folk – og kjenne på det å løsrive seg fra foreldre og lærere. Det å henge på Jekta er en måte å inntre en voksen arena på egne premisser. Ungdommen vil være der ting skjer.

Som folkevalgt og samfunnsplanleggerstudent er jeg opptatt av hvordan vi kan skape gode offentlige byrom som skaper samhørighet og inkludering for alle byens innbyggere. Jeg mener vi som kommune må ta opp konkurransen med kjøpesentrene – og styrke Tromsø sentrum sin attraktivitet som byrom for unge.

I arbeidet med ny sentrumsplan, Prostneset park, skatepark i Nordbyen og ny lekeplass på Strandtorget inkluderer kommunen barn og ungdom i medvirkningsarbeidet, slik at arenaene kan formes til de vi ønsker skal bruke dem.

Sammen med NODA har Tromsø kommune besøkt alle byens ungdomsskoler med prosjektet «unge byutviklere» for å få innspill til kommuneplanens arealdel, og i høst inviterte kommunedirektøren til flere workshops med unge – for å få innspill til kommuneplanens samfunnsdel.

Tromsø kommune har mange møteplasser for unge, men er ikke ferdig i utviklinga av dem. Ungdommen trenger og fortjener arealer for ulike aktiviteter – og de må ha muligheten til å både løsrive seg fra, men også å oppsøke voksenpersoner som kan hjelpe med livets gleder, sorger og utfordringer.

Jeg tror flere voksne må anerkjenne at ungdommen har rett til å ta plass på mange av de samme arenaene i samfunnet som oss voksne. Jeg får alltid et smil om munnen når tenåringer ler og koser seg sammen med gode venner - være seg på Jekta, i skiløypa eller på konsert. Det har nemlig ikke vært en selvfølge, gjennom to lange år med pandemi.