4. februar var Verdens kreftdag, en offisiell FN-dag over hele verden, der sosial ulikhet og kreft er årets tema.

Kreft er urettferdig, og rammer vilkårlig. På tvers av kjønn, alder, etnisitet og økonomisk bakgrunn. Likevel var årets tema valgt sammen med organisasjoner verden over fordi sykdommen, på tross av å ramme vilkårlig, rammer svært ulikt avhengig av hvilket land du bor i og hvilken økonomi du har. De som har minst rammes hardest.

Til og med her i Norge, hvor vi er rangert i toppen når det kommer til helsetjeneste, er det store forskjeller i hvordan kreft påvirker livene våre. For mange går regnestykket opp på slutten av måneden, men for andre vil tapt arbeidsinntekt, økte utgifter til egenandeler og medisinsk utstyr, tilrettelegging, sykehusopphold for pårørende, barnepass og transportutgifter utgjøre dråpen som får begeret til å renne over.

Det siste året har gitt oss stadig høyere utgifter til blant annet mat, strøm, renter, og drivstoff. Egentlig alt som er nødvendig for oss i hverdagen. For dem som er, eller blir, alvorlig syke nå er usikkerheten desto tyngre å stå i.

I Kreftforeningen er vi bekymret for dem som nå får en dobbel belastning med dårlig økonomi og alvorlig kreftsykdom. Vi frykter rett og slett at den økonomiske dyrtiden vi går i møte vil få store konsekvenser for de kreftpasientene som er mest økonomisk sårbare.

Vi har i mange år sett hvordan kreft og langvarig sykdom gir folk dårlig råd i en ny og usikker hverdag. Derfor har vi allerede et etablert tilbud for kreftpasienter der det kan søkes om støtte, med mulighet for å få innvilget økonomisk hjelp på opptil 20.000 kroner.

Gjennom denne ordningen gir Kreftforeningen totalt rundt fem millioner kroner årlig i økonomisk støtte til pasienter som trenger ekstra hjelp som følge av kreftsykdom. Støtten kan være et bidrag til å komme over kneika, og de eneste kravene er at man er berørt av kreftsykdom og har behov for økonomisk avlastning.

Allerede i 2022 så vi en markant økning i antallet som søkte om slik støtte med begrunnelse i økte utgifter til strøm, mat, drivstoff og renter på lån, fra 59 prosent i 2021 til 70 prosent i fjor. Dette gir en sterk indikasjon på at flere allerede kjenner på utgiftsøkningene, og dessverre frykter vi at dette kun er starten på en økonomisk vanskelig tid for mange.

At sosial ulikhet har mye å si for hvordan kreftsykdom og et behandlingsforløp vil oppleves, er det ingen tvil om. For oss i Kreftforeningen er det derfor viktig at alle kreftsyke, uansett bakgrunn og økonomi, skal kunne føle seg trygge på at hverdagen går rundt og at de får endene til å møtes, også i en hverdag med betydelig strammere økonomi.

Å møte kreftsykdom er tøft nok. Å møte den når du ikke er rustet til å tåle utgiftene som følger med, er enda tøffere. Vit derfor at vi er her, og at vi ønsker å bidra. Ingen skal møte kreft alene.