Minstepensjonistene var visst ikke så viktige for SV