Skrevet av Ivar J. Aaras, May-Lill Johansen, Tor Anvik og Carl Edvard Rudebeck

Knut Arne Holtedahl døde 15. juli 2022 på sykehus i Frankrike etter å ha blitt rammet av en kreftsykdom som utviklet seg raskt. Han ble 78 år.

Knut vokste opp i Bergen. Etter gymnaset startet han på medisinstudiet, først to år i Bergen, deretter i Oslo, hvor han avsluttet studiet i 1969. Via turnustjeneste gikk veien til Tromsø der Knuts karriere som allmennlege og professor i allmennmedisin falt sammen med etableringen av det nye universitetet. Det ble en lykke for et livslangt arbeids- og familieliv i Tromsø da Knuts Lisbet fant sin plass i nord og ble professor i sosialantropologi.

I sin forskning var Knut spesielt opptatt av allmennlegens rolle i diagnostikk og oppfølging av pasienter med kreft. På dette feltet ble han en pioner og en internasjonalt ledende forsker. Under opphold i Afrika forsket han på HIV. Han var også en av redaktørene for den norske læreboka i allmennmedisin.

Knut klarte å kombinere rollene som forsker og praktiker gjennom hele sitt yrkesliv. Han var en utrettelig talsmann for å samordne praktisk og akademisk medisin og ville at allmennmedisinen skulle ha stillinger der klinikk og forskning kunne kombineres på samme måte som i spesialistfagene på sykehus. Gjennom handling og tale har Knut etterlatt seg et viktig budskap om et høyaktuelt virkemiddel for å sikre rekruttering, stabilitet og kvalitet i en truet fastlegeordning.

Knut var omtenksom og kunnskapsrik, hadde inngående kunnskaper innen historie, kunst, litteratur og musikk og et sterkt engasjement for fred. Han brukte sine siste krefter på å reise til Frankrike. Der sovnet han inn med sine kjære omkring seg i det landet han elsket. Vi deler familiens sorg over tapet av en kjær bestefar, far og ektefelle og lyser fred over Knut Arne Holtedahls minne.