Vi hadde to svømmebasseng som var helt grei å svømme i. Likevel velger kommunen å gå ut med masse penger for en ny svømme- og klatrehall, som til og med ble dyrere enn det egentlig skulle bli. Det er for eksempel mye dyrere å dra på bassenget nå, siden vi må betale alt ifra 60kr til 100kr mer enn det vi brukte før.

Vi tenker at dere tar penger fra de viktigste budsjettene og lar det gå ut over ungdom og helsetjenesten. Våre folkevalgte politikere til og med! Barn og ungdom trenger en god utdanning, og mennesker som har behov for helsehjelp må få det.

Man har lyst til at barna sine skal ha gode utdanninger med gode lærere til hjelp. Man vil også at de eldre eller syke skal ha god hjelp fra sykepleiere og leger. Dere har allerede begynt å kutte i helsetjenesten, og nå begynner dere å kutte i skolen. Det er krise. Mangel på utdanning og dårlig oppfølging kan medføre at unge kan bli kriminelle.

Vi håper politikerne kan forstå at det å kutte penger i skolen vil få store konsekvenser for oss. Sammenslåing av klassene er en av tingene de vil gjøre med å ta bort lærere, det blir å føre til uro og mindre læring. Til og med dem som trenger ekstra hjelp blir ikke å få det. Hvis en lærer har en time med en klasse på cirka 25–30 elever, blir det gjennomsnittlig to til to og et halvt minutt per elev. Det gjelder også de med ekstra hjelp. Hvis det blir sånn at klassene blir slått sammen, vil ikke læreren å ha noe tid til hver elev.

Vi skrev nettopp en engelsk presentasjon der vi hadde om «If I ruled the school». Der skrev vi om at det burde være flere lærere blant elevene og at elevantallet bør reduseres i hver klasse. Vi trenger mer tid med læreren vår, og vi trenger mer hjelp i timene.

På vår skole har vi flere som trenger ekstra hjelp. Noen har lese- og skrivevansker, noen har konsentrasjonsvansker og noen har diagnoser som gjør det vanskelig å være inne i klasserommet. Det er mange plager og ting som gjør sånn at vi trenger flere lærere i klassen. Her i klassen er vi 26 elever, og ofte har vi bare en lærer i klasserommet.

Vi har akkurat begynt på ny skole med nye lærere og klassekamerater. Derfor er det synd at vi mister lærere når vi har bygget et godt klasse- og læringsmiljø rundt både elever og lærere. Hvis vi får nye lærere må vi bli vant til en ny læringsmetode når vi starter i 9. klasse.

Vi trenger flere lærere som kan bruke mer tid på oss. Vi blir for mye permittert, og vi får ikke vikarer fordi skolen har allerede ikke nok penger. Hvis politikerne kutter så mye penger, mister vi mye med det gøye med skolen. Da får vi ikke råd til nye bøker, utstyr til diverse fag, mat til spesielle anledninger, turer og møbler på skolen. Hvis politikerne kutter lærerstillinger så blir vi bekymret for vår læringssituasjon.

Vi har et godt miljø her på Kroken skole med flotte lærere og elever. Vi vil ikke miste noen av våre dyrebare lærere. De er gode på hver sin måte, så miste vi en blir det et tap uansett.