Natt til lørdag ble to mennesker drept og 21 skadet etter at en 42 år gammel mann bevæpnet med to våpen skjøt rundt seg i Oslo sentrum. Motivet for de grusomme handlingene er, når dette skrives, ikke fastlagt.

Det er imidlertid en kjensgjerning at skuddene falt utenfor en av hovedstadens mest kjente puber der skeive samles. Ikke minst var mange samlet i dette området nå i helgen i forbindelse med Oslo Pride, en fest som samler flere hundretusener mennesker til feiring av skeiv kjærlighet og kjønns- og seksualitetsmangfold. I år skulle de også feire at det er 50 år siden avkriminaliseringen av sex mellom menn. Markere samhold og åpenhet – og kampen for kjærlighet. Slik skulle det altså ikke bli.

Uavhengig av hva motivet bak helgens terror var, er voldshandlingene natt til lørdag et brutalt anslag mot hele det skeive miljøet i Norge. For uansett om dette miljøet ikke spesifikt skulle vise seg å være målet til gjerningsmannen, er det like fullt det skeive miljøet som er offeret her.

Terroristens kuler drepte og skadet feststemte, glade mennesker, og tilbake sitter det pårørende og venner i dyp sorg og fortvilelse. Den ekstreme volden rammet et helt miljø, både de som var til stede ved åstedet og det skeive miljøet som sådan. Gjennom helgen har det vært en rekke vitnesbyrd om frykt, sinne og fortvilelse. Fra eldre mennesker som i tiår har deltatt i kampen for aksept, åpenhet og retten til å elske den man vil. Fra unge mennesker, som kanskje nettopp har tatt de første usikre skrittene «ut av skapet».

Gjerningsmannen er siktet for hatkriminalitet og terror. Samtidig har politiet bedt om en judisiell observasjon av siktede. Mye er ennå uklart, men et rettet angrep mot Pride og det skeive miljøet i Norge, er også et angrep på hele vårt samfunn. Det er et anslag mot våre liberale verdier, mot frihet, åpenhet og retten til å elske.

Skuddene i Oslo natt til lørdag var - etter alt å dømme - et angrep på de verdiene vårt samfunn skal og må bygges på. Det var et angrep på oss alle her i landet – det store mangfoldet av kjønn, alder, religion og seksuell orientering – inkludert de mange av oss som ofte tar retten til å leve livet slik man ønsker det for gitt.

Det ble i løpet av helgen klart at den siktede i flere år har hatt tilknytning til ekstreme islamistiske miljøer. Politiets sikkerhetstjeneste (PST) karakteriserer da også ugjerningen som en «ekstrem islamistisk terrorhandling». Samtidig er det kommet fram at gjerningspersonen skal ha hatt utfordringer knyttet til psykisk helse.

Det er selvfølgelig ingen grunn til å være redd verken muslimer eller folk med psykiske helseproblem, selv om den grufulle hendelsen natt til lørdag førte til at PST hevet sikkerhetsnivået fra moderat til ekstraordinær trusselsituasjon fordi de vurderte situasjonen som en uavklart trussel. Dessverre er dette ikke den eneste terrorhandlingen vi har opplevd i Norge i nyere tid. Vi har sett brutale utslag av ekstremisme flere ganger de siste årene, som 22. juli 2011 i Oslo sentrum og på Utøya, og dessuten 10. august 2019 i Bærum.

Utgangspunktene kan være ulike, men fellesnevneren for terror er bruken av ekstrem vold som virkemiddel for å skape frykt og forandring. Ved tidligere terrorhandlinger i Norge har gjerningspersonene nok klart å skape frykt i befolkningen, men noe samfunnsmessig forandring i den retningen de har ønsket, har de ikke oppnådd. Tvert imot har de blitt isolert, som de enslige stakkarene de er, mens samfunnet har stått opp for, og markert holdning til, nettopp de verdiene som er blitt satt under angrep.

Vi håper og tror dette vil være utfallet også denne gangen. At vi forstår at dette i bunn og grunn ikke er et spørsmål om trosretning eller kulturell bakgrunn, men sannsynligvis et utslag av forstokket ekstremisme og avskyelig terror mot våre verdier og vårt levesett.

Kampen mot ekstremisme, i alle dets avskygninger, er en kontinuerlig kamp i et fritt og åpent – kanskje også sårbart – samfunn. Parallelt med den kampen går også kampen for mangfoldet. For frihet, demokrati og åpenhet. For retten til å være den man er – og retten til å elske den man vil.