Leserinnlegget er skrevet av Katrine Aursand. Lokallagsleder i Utdanningsforbundet Tromsø og streikeleder.

De tre lærerorganisasjonene Utdanningsforbundet, Norsk lektorlag og Skolenes Landsforbund er i streik. Fra mandag 22. august er lærere i Utdanningsforbundet Tromsø i streik, ved Kongsbakken videregående skole og Kvaløysletta ungdomsskole i første omgang. Aller helst skulle alle skolene, lærerne og ikke minst elevene fått starte opp som normalt i høst, men det var ikke mulig for Utdanningsforbundet å akseptere årets oppgjør.

Vi streiker fordi vi år etter år får et dårligere lønnsoppgjør enn de andre ansatte i fylkene og kommunene. Det er urimelig at lærerne skal bli lønnstapere for sjette år på rad. I 2019 la partene, KS og Utdanningsforbundet, frem en felles rapport som viste at lærere har hatt betydelig lavere lønnsvekst enn andre ansatte i kommunene og fylkeskommunene. De siste års forhandlinger med KS har heller ikke gitt nødvendig uttelling, og vi er lønnstapere nok en gang! I årets oppgjør er det særlig lærerne med høyest utdanning og lengst ansiennitet som kommer dårligst ut. Det er også denne gruppa det er hardest konkurranse om fra andre sektorer.

Vi streiker fordi nesten hver femte person som underviser i skolen ikke er lærerutdannet, uten at lærerkrisen overhodet tas på alvor av vår arbeidsgiver. Dette går til syvende og sist utover elevene – og samfunnet. Statistikk fra SSB viser at over 8 millioner undervisningstimer i året i Norge utføres av personer uten lærerutdanning.

Vi streiker fordi vår lange utdanning og brede kompetanse verdsettes så lavt at vi sliter med å rekruttere og beholde lærere. 40 000 med lærerutdanning jobber ikke i skolen. Søkertallene til lærerutdanningene synker for tredje år på rad. Og 16 400 lærerårsverk i skolen mangler godkjent lærerutdanning. Samfunnet trenger god rekruttering til dette viktige yrket!

Vi streiker fordi lærere med mer enn fire års høyere utdanning lønnes i snitt lavere enn gjennomsnittet i alle andre sektorer (både offentlig og privat). Med andre ord: Skolen er den sektoren i Norge hvor høyere utdanning gir dårligst, lønnsmessig uttelling. Med en mastergrad vil du tjene mer penger uansett i hvilken sektor du velger å jobbe enn du vil gjøre som lærer i skolen.

Dette er mildt sagt et paradoks, all den tid samtlige partier har store ambisjoner for skolen. «Alle» vil at elevene skal en utdanning av høy kvalitet som sikrer dem like muligheter og forbereder dem på å møte kravene og utfordringene fremtiden vil gi. Da er man helt avhengig av dyktige og motiverte lærere. Uten gode lærere med lærerkompetanse blir ambisjonene ikke annet enn festtaler.

KS antyder at det bare er noen enkelte kravstore forbund som har satt foten ned i årets lønnsoppgjør.

Vårt svar: Vi er mange! En fjerdedel av alle ansatte (i årsverk) i kommunene og fylkene er lærere. Det tilsvarer nærmere 72 000 årsverk. I fylkeskommunene alene er det bare en tredjedel av stillingene som har en avtale med KS, de resterende to tredjedelene av stillingene er besatt av lærere som nå er i konflikt. Alle de tre lærerorganisasjonene sa nei til årets meklingsresultat – helt uavhengig av hverandre.

Mandag 22.08.2022 samles lærere over hele landet til streikemarkeringer. I Tromsø møtes vi på Erling Bangsunds plass klokken 18:00. Markeringen er åpen for alle som mener det er på tide å satse på elevene. Kommer du?

Skal man satse på elevene, må man satse på lærerne!