Halvdan Koht, Norges utenriksminister da Tyskland angrep Norge i 1940, har fått mye kritikk i ettertid. Både med rette og urette etter min mening. Nylig åpnet Tromsø Sjøfartsmuseum i Bangsund-brygga. Museet inneholder mange interessante gjenstander og fotografier. Noen av bildetekstene kan derimot diskuteres, særlig ett. 7. juni 1940 forlot kongen og de fleste statsrådene Tromsø på HMS Devonshire for å gå i eksil i Storbritannia. Dagen etter dro utenriksminister Koht og general Fleischer. I en bildetekst på Tromsø Sjøfartsmuseum kan vi lese:

«Oppsynsskipet «Fritjof Nansen» var overfylt av flyktninger ved avgang, med mange antinazistiske familier. Utenriksminister Halvdan Koht var med, sammen med «sekretæren». Han benyttet anledningen til en tragisk, verbal utskjelling av krigshelten fra Bjørnfjell, general Fleischer med frue. Koht hadde ennå ikke oppfattet at hans nøytrale univers var slått feil.»

Koht selv har en helt annen versjon av akkurat dette i sin bok fra 1947:

«Eg kan her legge attåt at eg straks etter kom til å vere i lag med Fleischer dag ut og dag inn i meir enn åtte dager på ferda over til England, og eg kom retteleg til å bli glad i han. Eg fekk stadfesting på at det fyrste inntrykket mitt av han var rett både på den eine og den den andre måten. Han var ein mann som gjorde si plikt til det ytterste, og han trega aldri på at han lydde den ordren han til slutt fekk av regjeringa om å bli med til England.»

Ryktene om at Unni Diesen var noe mer enn Kohts sekretær har gått i alle år, selv avviste Diesen dette i sin bok som kom i 1965. Uansett så var Unni Diesen faktisk en godt kvalifisert sekretær for Koht, så dette anførseltegnet rundt ordet sekretær er meningsløst. Og denne påstanden om at Koht skjelte ut Fleischer strider altså helt i mot det Koht selv skriver. Her ser det ut som om Tromsø Sjøfartsmuseum er ute i usaklig politisk ærend som er lite verdig et museum.