Skulle du være så uheldig å få kreft, er du tross alt heldig som bor i Norge. Vi har et velfungerende offentlig helsevesen, hvor alt gjøres for at du skal overleve og bli frisk. Det er en felles helsetjeneste med tusenvis av enormt dyktige ansatte.

I Norge gjelder ideen om at alle skal få samme behandling og oppfølging uansett hvor du bor eller hva du tjener. Virkeligheten er dessverre en annen for mange.

Til tross for at vi er gode i Norge, har Helsedirektoratet vist hvordan forskjellene øker i Helse-Norge: Jo høyere utdanning og lønn du har, jo større er muligheten for at du får rett behandling, god oppfølging og får best mulig liv etter du har vært syk.

Er du i motsatt ende av skalaen, med lav utdanning og lav lønn, risikerer du å få dårligere behandling.

Vår erfaring er at de minst ressurssterke ofte ikke klarer å navigere seg fram gjennom alle tilbud, rettigheter og muligheter som finnes og stå på kravene sine som dem med høyere sosioøkonomisk status.

Slik skal det ikke være i Norge.

Heldigvis har regjeringen og Helse- og omsorgsdepartementet nå tatt grep om deler av dette problemet. I vinter ble «Pakkeforløp hjem» lansert. Begrepet Pakkeforløp hjem sier kanskje ikke så mye, men det er, kort fortalt, en bestilling, eller en oppskrift, til alle landets kommuner om hvordan kommunene skal følge opp kreftpasienter etter sykehusbehandling.

Når kreftpasienter blir skrevet ut av sykehuset, er det kommunene som overtar ansvaret for kreftpasienten. Pakkeforløp hjem sier noe om hvordan det skal skje og hva en pasient kan forvente.

Om du bor i Træna, Tana eller Tromsø, skal ikke det ha noe å si for hvor god oppfølging du får.

Nå forventer Kreftforeningen at kommunene prioriterer innføring av Pakkeforløp hjem så fort som mulig. Noen kommuner er godt i gang, mens andre ikke har startet. Vi oppfordrer derfor helsepolitikere i alle kommunene til å stille spørsmål i sin kommune om hvordan Pakkeforløp hjem er planlagt innført. En god innføring vil løfte den lokale kreftomsorgen og bety mye for dem som er rammet av kreft.

Pakkeforløp hjem skal bidra til mindre forskjeller. Fordi du skal få samme kartlegging og oppfølging uansett om du er rik eller fattig, bor i en liten eller stor kommune. Kommunen skal se deg.

Vi hører ofte at kreftpasienter føler seg alene og overlatt til seg selv når de kommer hjem fra sykehuset. De sitter igjen med mange og store spørsmål.

Hva gjør jeg nå? Hvem kan hjelpe meg? Hvilke rettigheter har jeg? Hvem kan hjelpe i møtet med NAV? Kan jeg finne fysioterapi? Kan jeg få gode ernæringsråd eller hjelp til trening noe sted?

Staten har bestemt at det er kommunene sin oppgave å hjelpe kreftpasientene med dette, og gi dem rett tilbud og rett oppfølging. Derfor er det viktig at kommunene nå innfører Pakkeforløp hjem på en god måte, slik at kreftpasienter får rett behandling, oppfølging og tilrettelegging til rett tid. Alternativet er en fare for at kreftpasienter faller mellom staten og kommunen sin stol.

En god innføring vil være et stort løft for kreftpasientene, pårørende og den lokale kreftomsorgen. Kommunen vil bli litt bedre å bo i, kreftrammede kan kanskje komme seg tidligere i jobb og kan bli friskere. Det vil være lurt for kommunene og bra for pasienter og pårørende.

Som en klok mann en gang sa, man trenger ikke være dårlig for å bli bedre.