Hver dag opp mot valget publiserer iTromsø en valgkronikk der vi har invitert partiers førstekandidater til å skrive en kronikk for avisens lesere.

Navn: Hans Petter Kvaal

Alder: 60

Sivilstatus: Gift med Helene, to barn.

Yrke/utdanning: Direktør i Norges arktiske studentsamskipnad, utdannet siviløkonom ved NHH

Bosted: Bjerkaker

Transportmiddel til jobb: Bil

---

Forrige onsdag hadde vi besøk av statsminister Erna Solberg her i Tromsø. I løpet av besøket sitt fikk hun møte Einar (88) som nå mister tilbudet sitt gjennom Privat Omsorg Nord ettersom Tromsø kommune har sagt opp kontrakten med selskapet fra 1. september.

For Einar har dette mye å si. Han har gjort sitt valg og er fornøyd med tilbudet han får i dag. Arbeiderpartiet sier imidlertid nei. Ikke for at tjenesten koster kommunen mer eller at den har en dårligere kvalitet enn de tjenestene kommunen leverer. Nei, det er bare ut fra ideologi. De foretrekker å bestemme hva som er best for Einar – de vet nemlig best. Når blir man egentlig gammel nok til å bestemme selv?

For det er ikke nødvendigvis slik at kommunens tilbud er det som passer alle best som er en del av eldreomsorgen. Akkurat som oss liker en 90-åringer selv å bestemme hva som passer ham eller henne. For hvis vi skal sitte i kommunestyret og tvinge en tjeneste på folk som nødvendigvis ikke vil ha den tjenesten, tror ikke jeg at vi får mange fornøyde brukere.

Det er ikke slik at Høyres politikk er at private tilbydere av omsorgstjenester skal overta hele det kommunale tilbudet. Slik har det ikke vært, og slik skal det ikke være. De er et nødvendig supplement til den kommunale tjenesten, som gjør at også Einar på 88 kan bestemme litt mer over sin egen hverdag.

Det er ingen hemmelighet at de røde i Tromsø kommunestyre har vært imot fritt brukervalg siden det ble innført. De mener at det må være kommunen og det offentlige som skal levere omsorgstilbudet. Det skal de få lov til å mene, men jeg er helt uenig i det.

Jeg mener at vi skal etterstrebe å gjøre den kommunale omsorgstjenesten i Tromsø til landets beste. Det er utrolig mange dyktige ansatte i omsorgstjenesten i Tromsø kommune som står opp hver dag og gjør en uvurderlig jobb med dem som er avhengig av tjenesten. Dette skal vi bygge videre på i fremtiden.

Samtidig er det viktig å huske på at den kommunale løsningen, uansett hvor god den er, ikke nødvendigvis passer alle brukerne. Det må vi som politikere respektere. Hvem som kommer hjem til deg hver dag betyr noe for folk, det er en stor del av livet til brukerne av omsorgstjenesten. Da skulle det bare mangle at vi som kommune lytter til hva brukerne selv ønsker og hva vi som kommune kan gjøre for å legge best mulig til rette for en verdig pleie.

For Høyre er det ikke nødvendigvis viktig hvem som leverer omsorgstilbudet, så lenge brukerne møter en varm, dyktig og serviceinnstilt omsorgstjeneste. En omsorgstjeneste som lytter til brukerne sine. En omsorgstjeneste som står på hver dag for våre eldre. En omsorgstjeneste som bidrar til at det er godt å bli gammel eller syk i Tromsø. Uansett om den er kommunal eller privat.

For det er slik at vi trenger alle gode krefter, alle varme hender og alle kloke hoder for å få Tromsø på sitt beste.