Ingen kommer gjennom norsk skole uten å ha analysert et dikt, men personlig økonomi har ingen fastsatt plass i skolens læreplaner. Men når vi spør foreldre i Nord-Norge (Nordland, Troms og Finnmark) med barn i ungdomsskolen og videregående skole, får vi et rungende klart svar: 86 prosent av foreldrene svarer at undervisning i personlig økonomi bør være obligatorisk i ungdomsskolen, ifølge en fersk undersøkelse utført av NyAnalyse/Norstat.

På spørsmål om hva som er viktigst av ulike fag i skolen, skårer personlig økonomi høyest. Over 8 av 10 av foreldre i Nord-Norge mener dette er viktig. Kun 17 prosent mener diktanalyse er viktig. Faktisk scorer personlig økonomi også høyere enn sentrale deler av pensum, som algebra og kjemi.

Dette er spesielt interessant i og med at Utdanningsdirektoratet for tiden vurderer fornying av fagene i skolen. Det er blant annet foreslått at det skal innføres et nytt tverrfaglig tema ved navn «Folkehelse og livsmestring». Under dette brede temaet inngår en rekke deltemaer, hvorav «forbruk og personlig økonomi» er nevnt. Men ut fra hva vi har sett til nå, vil økonomi drukne fullstendig i alt annet som er puttet inn i dette tverrfaglige temaet.

Vi mener dette er altfor uforpliktende og for lite prioritert. La oss lytte til foreldrene og gi våre barn undervisning i personlig økonomi, uansett om det er et eget fag eller ikke.

Vi tror foreldrene som deltok i undersøkelsen har sett at grunnleggende økonomiforståelse er blitt enda viktigere enn tidligere. Vi lever i et stadig mer komplisert samfunn hvor konsekvensene av gode eller dårlige valg blir større og større. Det har aldri vært så lett å låne for mye, ikke minst gjennom dyre forbrukslån.

Når 5,9 prosent i Troms har betalingsanmerkninger (Lindorff, 2016), er det signaler om at det er lett å miste den økonomiske kontrollen. Og utvalget av ulike spareprodukter kan overvelde selv en økonomiprofessor. Samfunnet har et ansvar for at alle har best mulige forutsetninger for å ta de rette valgene.

Så kan man si at foreldrene må ta ansvar og lære barna gode økonomiske vaner, og det gjenspeiles også i svarene i undersøkelsen. Nesten ingen mener ansvaret bør ligge hos skolen alene. De fleste mener hovedansvaret bør ligge hos foreldrene, men med delansvar hos skolen. Det mener vi er en fornuftig tilnærming.

Selvsagt har foreldrene et viktig ansvar, men vi skal være klar over at en del foreldre ikke kan lære barna om grunnleggende økonomi fordi de ikke selv har de nødvendige økonomikunnskapene. En rekke undersøkelser viser at en betydelig del av oss ikke forstår helt grunnleggende økonomiske uttrykk og sammenhenger. Studier viser at økonomiske problemer går i arv. Uten at skolen tar et større ansvar for opplæringen i personlig økonomi, kan forskjellene i samfunnet forsterkes.

I vår undersøkelse fremkommer noen betenkelige sammenhenger: Jo dårligere oversikt foreldrene oppgir å ha over familiens utgifter, desto mindre viktig synes de det er at barna lærer om personlig økonomi før de er 16 år. Den samme gruppen anser heller ikke seg selv som rollemodeller overfor barna sine.

Familiens inntekt spiller også en rolle. Foreldre med lavere inntekt snakker i mindre grad med barna om økonomi, samtidig som disse i enda større grad syntes at det er viktig at barna har personlig økonomi i ungdomsskolen enn foreldre med høyere inntekt.

Da får dette også en ulikhetsdimensjon. I dagens komplekse verden vil forskjellene kunne øke drastisk mellom dem som gjennom gode økonomiske valg bygger en god plattform for sine liv og dem som kan bli fremtidens kandidater til TV-programmet Luksusfellen.

Alle bør være sikret opplæring i grunnleggende personlig økonomi – dette er ikke noe vi i Econa bare mener, vi gjør også noe med det. Vi har etablert prosjektet Økonomiglede som innebærer at økonomer underviser ungdomsskoleelever på frivillig basis for å formidle kunnskap og interesse for økonomi til elevene. I tillegg er det også andre aktører som tilbyr ulike opplegg for skolen.

Men vi burde ikke være avhengig av dugnad for å sørge for at elevene får et minstemål av opplæring i noe så grunnleggende som økonomi.

Våre skolemyndigheter må lytte til foreldrene og sørge for at det blir klinkende klart at barn og ungdom i tillegg til algebra, kjemi og diktanalyse, også skal lære grunnleggende personlig økonomi.