I en kommentar om MyGame og idrettens mye omtalte strømmeprosjekt, antyder iTromsø-journalist Helge Skog at MyGame filmer barn i idrettshaller når det ikke spilles kamper.

«I mange idrettshaller vil [det] være barn ned i 5-årsalderen som leker, trener og spiller foran kameraene som er montert på veggene. Dette blir potensielt svært problematisk i og med at kameraene ikke dekkes til, eller kan skrus av, i periodene de ikke skal filme», skriver Skog i egen avis.

Skog skriver videre at han har vært inne på MyGames nettsider. Der kan han enkelt lest seg fram til at MyGame ikke har anledning til å filme og publisere innhold utenom kamper. Kameraene er ikke på når det ikke spilles kamp, slik Skog skriver. Og det er flere trinn som må til for å skru kameraene på.

MyGame filmer kun kamper godkjent av Norges idrettsforbund, aldri ellers:

MyGames kameraer er via en server koblet opp mot idrettens egne datasystemer. De kan bare skrus på når de linkes til en kamp som er oppført i dette systemet. De må skrus på manuelt av sekretariatet som er ansvarlige for den gitte kampen. Utover dette kan ikke MyGame eller andre filme og publisere innhold.

Forfatteren av leserinnlegget er Lars Setsaa, som er CEO og ansvarlig redaktør i MyGame. Foto: Privat

Skog skriver videre at «Problematisk er bare forbokstaven når vi ser på hvem som har produsert kameraene, og hvilken historikk MyGame foreløpig har å vise til.» Han viser til at kameraene som filmer i innendørshaller er i produsert i Kina.

«Denne teknologien skal altså nå brukes til å filme barns jubel og gråt på idrettsbanen, uten at vi har noen andre enn MyGame selv sine garantier for at kameraene ikke filmer eller samler inn data gjennom resten av døgnet», skriver Skog.

MyGame filmer kun fra årsklasse 18 år:

Bare så det er sagt: MyGame filmer ikke barn. Vi filmer kun kamper med spillere fra årsklasse 18 og oppover. Men Skog og norske barn blir mest sannsynlig filmet av de samme kameraene MyGame bruker i en rekke andre settinger, hver eneste dag. Kameraet vi bruker, er nemlig det mest brukte i sikkerhetssystemer i samtlige markeder i verden. Inkludert i Norge og USA. Kameraet benyttes i stor skala i Norge, på kommunale bygg som rådhus og skoler, og på butikker, bensinstasjoner, togstasjoner, osv. Det finnes ingen restriksjoner mot denne teknologien, og den selges fullt lovlig i Norge av flere leverandører.

Kameraene er ikke koblet direkte til internett når MyGame bruker dem. De kan kun sende video til den PC-en MyGame har på arenaen. Denne PC-en lagrer videoen, klipper den til TV-format, og sender den så videre til vår skyplattform hos Microsoft. Kameraene kan altså ikke gi fra seg data til andre eksterne parter.

MyGame monterer bare kameraer på arenaer hvor det er gitt tillatelse:

Skog viser videre til Tromsø kommune, som hevder at de ikke var klar over at det var montert kamera i kommunen. Kommune har nemlig fått hevde dette overfor iTromsø, uten at MyGame har fått muligheten til å imøtegå påstandene. Men det stemmer ikke.

MyGame har fått skriftlig tillatelse til å montere kamera i Tromsø av driftsleder for idrett i kommunen. Godkjenningen ble gitt 9. mars 2022. Flere representanter fra kommunen var godt orientert om prosjektet i forkant av bekreftelsen.

Moralsk panikk? Strømmedebatten som har utspilt seg i norsk presse de siste ukene har vært preget av en rekke antakelser og uriktige påstander. Skog og iTromsø har som flere andre tatt seg en rekke friheter.

Nordlys-redaktør, Helge Nitteberg, setter ord på situasjonen. Han skriver på nordnorskdebatt.no at «Nå kappes nærmest norske politikere om å fordømme satsingen [på strømming i idretten]. Debatten spriker i ulike retninger. Kinesiske robotkamera, personvern, prestasjonspress og mobbing er blant ingrediensene. Felles for mye av debatten, er den moralske panikken som kommer til syne.»

Prinsipielt står Skog selvfølgelig fritt til å mene hva han vil. Men for å sette ting litt i perspektiv når Skog antyder at MyGame har en brokete historikk: Ja, vi har gjort noen feil. Vi har filmet en 12-åring som ikke skulle blitt filmet, og vi har filmet på en bane der det ikke skulle blitt filmet. Begge disse to hendelsene er beklagelige. Men til sammen er de sett av 96 personer. Alt i alt er det blitt filmet nærmere 5000 kamper. Skaden må kunne sies å være begrenset.

Klippene ble fjernet så fort vi ble oppmerksomme på dem, og vi har tatt grep for å unngå at dette skjer igjen. Videre har MyGame, TV 2, Amedia og seks av de største særforbundene i Norge besluttet å sette strømming av kamper under årsklasse 18 på pause, mens det skal utredes hvordan vi best kan gjøre dette på en forsvarlig måte. Styret i Norges idrettsforbund har stilt seg bak beslutningen, og bedt kommuner og haller i Norge om også å respektere den.

MyGame er den eneste aktøren i strømmemarkedet som faktisk forholder seg til Norges idrettsforbunds rettingslinjer for strømming av idrett.

iTromsø skal på sin side strømme kamper fra Melhusbakken Skolecup 2023. Det er i utgangspunktet ikke noe galt med det, men det illustrerer på mange måter glasshusposisjonen Skog og iTromsø har.

Vi burde både kunne forvente oss etterrettelighet og muligheten til imøtegåelse av iTromsø. Litt edruelighet er det minste vi må kunne be om.