Ja, så skjer det igjen. I valget mellom vanlige folks rettigheter og pengejaget til utbyggere, velger Tromsø Arbeiderparti å prioritere utbyggeren foran de svakeste i samfunnet. Sola skin på deg, så skyggen fell på meg, sang salige Alf Prøysen om forskjellen mellom rik og fattig i Norge. Den sangen ser det ut som partiet har glemt.

Et borettslag på Varden vil bygge to blokker på 14 og 10 etasjer nord på øya, for å finansiere oppussing av egne leiligheter og uteområde. Bakdelen, bokstavelig talt, er at de ødelegger bomiljøet for dem som bor bak dem.

Administrasjonen har advart politikerne mot forslaget. De nye blokkene er altfor høye, og kommer alt for nært de kommunale boligene. De stenger sola ute for folk som ikke har råd til annet enn å bo i noen av Tromsøs mest slitte boliger.

Styreleder Roald Stangnes i Stiftelsen kommunale boliger advarer mot blokkene. Han styrer botilbudet til de aller mest sårbare i Tromsø kommune. «Det er ikke tvil om at bokvaliteten for beboerne som leier av Stiftelsen kommunale boliger vil bli betraktelig redusert», skriver Stangnes om blokkplanene. «Kommuneplanens samfunnsdel har sterkt fokus på sosial bærekraft og bokvalitet. To høyblokker tett inntil bebyggelsen vil helt klart redusere bokvaliteten», skriver Stangnes. Politikerne har vedtatt egne planer for å sikre et godt bomiljø til alle i Tromsø. Men når fattigfolk mister sola og må leve i skyggen, da er det visst ikke så nøye lenger for Arbeiderpartiet å vise hensyn.

Administrasjonen har gang på gang ville skrote prosjektet, fordi hensynet til de som bor i de kommunale boligene må gå foran utbyggernes ønske om å bygge veldig høyt. Men nei da. Frem på scenen trår Viljar Hanssen, Arbeiderpartiets nye tredjekandidat til kommunevalget neste år. I et møte i byutviklingsutvalget foreslår han at byggeplanene vedtas.

«I denne saken ser vi at det blir mer positivt enn negativt», sier Hanssen til iTromsø. Dette er hensynsløst av Hanssen. Han vet at forslaget hans skyggelegger dagliglivet til Tromsøs småkårsfolk. Likevel foreslår han det, og får det vedtatt. Han velger å ikke ta hensyn til de som Arbeiderpartiet en gang ble stiftet for å forsvare. Hvor ble det av solidariteten din, Hanssen?

Så burde ikke dette overraske noen. Det er typisk oppførsel til Tromsø Arbeiderparti, som er partiet som kjemper for at rike utbyggere skal få bygge høyt og tjene masse penger, på bekostning av bomiljøet til folk flest. Tromsø har blitt en by der de rike bor høyt på byens tak, med sol og utsikt, mens de fattige bor nordvendt i skyggen på gateplan. Arbeiderpartiet har en sentral rolle i denne triste utviklingen.

Solseilet er kanskje det tristeste eksempelet. Et stort flertall i kommunestyre sikret flertall for at milliardæren Olav Thon fikk bygge en høyblokk midt i byens gamle trehusbebyggelse. Det manglet ikke på advarsler, for Solseilet er et skyggeseil som kaster så lange skygger over småhusene der vanlige folk bor, at utbyggeren faktisk retusjerte vekk skyggene på plantegningene som ble lagt fram for kommunestyret.

Olav Thon tjente 300 millioner kroner på Solseilet. Takket være Tromsø kommunestyre fikk Thon enda litt større formue, mens barna må leke på en lekeplass i skyggen av Solseilet, der det faktisk aldri kommer sol. Det er byens kjipeste lekeplass, og det er aldri barn der.

Folk i byen kan sende en hustrig takk til Arbeiderpartiet når sola forsvinner og Stortorget og Kongeparken legges i skygge. Først lot de utbyggeren få bygge ekstra etasjer på Rogersbygget sør av torget, så sola forsvant. Så lot de noen av Tromsøs rikeste menn, mangemillionær Odd Erik Hansen og hans kumpaner, få bygge en høyblokk rett foran Kongeparken.

Politikerne lar utbyggerne skyggelegge våre offentlige rom. Det er våre steder som tilhører alle Tromsøværinger, og de skal beskyttes av plan- og bygningsloven. Og ofte gjør byråkratene i kommunen det de kan, og sier at nei, ikke gjør unntak fra reglene. Men så lar politikerne seg presse av utbyggerne til å gi dispensasjon fra plan- og bygningsloven, slik at utbyggerne kan bygge høyt og tjene enda mere penger.

Hvis noen få i Arbeiderpartiet sier ifra, at nei, et sted må da grensen gå, så er det fram med partipisken. En av Tromsøs styggeste høyblokker, Sentrum Terrasse, ødelegger siktlinjen mellom Domkirken og Kongsbakken skole. Flere politikere i Arbeiderpartiet var mot planene, så før det avgjørende møte i kommunestyret var det ikke flertall for å bygge høyblokka. Da svingte partiledelsen partipisken og fikk alle til å marsjere i takt, slik at blokka kunne bygges.

Sånn kan vi dure på. Det er bygget så mye kjipt i denne byen de siste 50 årene at det nesten ikke er til å holde ut. Og når du trodde det var over, så dukker det opp et grotesk svart hotell i rundkjøringa ved Giæverbukta. Eller et høyhus med det utrolig passende navnet The Box, som fjernet vår felles ikoniske utsikt fra Storgata mot fjellene i nord.

Byen vår blir styggere og kjipere. Tromsøs politikere har ødelagt mer av Tromsø sentrum enn det bybrannen gjorde i 1969, det året jeg ble født. For jeg er ikke imot høyhus. The Edge er fint. Vervet er flott. Jeg har vokst opp i sjette etasje i Myrengblokka. Da de blokkene ble bygget, passet politikerne på at det ble laget en park rundt de tre blokkene, slik at de ikke skygger for noen. Det var umulig å se inn i naboblokka, og folk hadde samme inntekt, om de bodde øverst eller nederst.

Sånn er det ikke lenger. Nå bor fattigfolk trangt, nederst og nordvendt, rikfolk øverst og sørvendt. Hvorfor blir det slik? Byutvikling er viktig for å utjevne forskjeller. Når våre byrom skyggelegges, taper vanlige folk. Og jo høyere det bygges, desto mer tjener utbyggerne.

Arbeiderpartiet kan ikke leve med å velge utbyggerens side, enda en gang. For denne gangen, når høyblokkene på Varden bygges, blir det så altfor tydelig at de som taper, er de svakeste. På møte i kommunestyret onsdag bør partiet si nei til de hensynsløse byggeplanene.

Partiet må finne ut om de er for vanlige folk, og om de vil følge intensjonen i plan- og bygningsloven, som skal sikre våre rettigheter og vise hensyn til de svakeste. Eller om de skal fortsette å være utbyggernes parti. Da kan partiet like godt skifte navn til Dispensasjonspartiet for rike utbyggere.