Jeg ble sjokkert og direkte trist over at befolkningens skattepenger blir forvaltet på en slik måte. Det er snart tre år siden jeg tok opp at våre barn fortjener en skikkelig lekeplass i Tromsø Sentrum og det har skjedd null.

Gjentatte ganger har jeg etterspurt dette i kommunestyret og formannskapet hvor beskjeden har vært at dette jobbes med å ville være klart til neste sommer eller høst.

Vi som politikere kan jo ikke gjøre annet enn å stole på dette, men det viser seg jo at i denne saken er vi direkte holdt for narr, og vi må lese i avisen at Tromsø Kommune har tapt en rettsak og må punge ut hele 500.000 kroner.

Dette er dessverre symptomatisk for Tromsø og Tromsø Kommune.

For meg viser dette en total mangel på gjennomføringsevne. Jeg har forståelse for at det kan gjøres feil, men det har som sagt snart gått tre år.

Vi må gjerne snakke om Arktisk Hovedstad, klimanøytrale byer, Tenk Tromsø og andre gigantprosjekter, men når vi ikke engang klarer å bygge en ordentlig lekeplass for våre barn i Tromsø kommune så faller dette på sin egen urimelighet.

Politikk handler jo om å skape en forskjell i hverdagslivene til folk og da er det de nære tingene som betyr noe. Det er det som bygger samfunn, forebygger og skaper god folkehelse. Se på Charlottenlund, sherpatrappa og lysløypene, dette betyr noe for folk!

Tromsø Høyre vil følge opp denne saken i samtlige politiske organer og be om en redegjørelse både fra ordfører og administrasjonen på hva som faktisk har skjedd i denne sakem og når man kan forvente at en ny lekeplass er klar på Strandtorget.

Da vår kontrollutvalgsleder Hans Petter Kvaal nettopp påpekte kritikkverdig forhold rundt anbudsprosesser og rammeavtaler skapte dette en storm, men gang på gang viser det seg jo at Tromsø kommune ikke har kontroll på dette og at denne kostnaden må Tromsøs befolkning ta. Slik kan det ikke være, og Høyre vil derfor følge opp denne saken i samtlige politiske organer.

Vi må ta tak i dette slik at vi i fremtiden unngår slike rettssaker og store utbetalinger som må tas av felleskapets midler. Om det ikke er nok ressurser på anskaffelse i Tromsø Kommune, så må vi tilføre dem det. For slik kan det ikke være.

Jeg tror de nære tingene og de små prosjektene skaper helhet og gjør Tromsø kommune til en god by å bo i, derfor er dette en så viktig sak for Tromsø Høyre.

Om vi ikke en gang klarer å få på plass en skikkelig lekeplass mener jeg vi bare skal glemme gigantprosjektene. Min eldste nevø er nå snart tenåring, men jeg håper i hvert fall min yngste får gleden av en ny lekeplass på Strandtorget.