Leserinnlegget er et tilsvar til Stein-Gunnar Bondeviks «Fra sidelinja» «Bygde Tyskerne Nord-Norge?»

Historikerne Hans Otto Frøland og Ketil Gjølme Andersen mener å bevise at det norske BNP var like stort i 1946 som i 1939. Som eneste land i Europa hadde vi da hentet inn tapet i nasjonaløkonomien allerede første året etter krigen.

Som historieinteressert person har jeg gjerne sett at historien vi er blitt «foret» med i hele etterkrigsperioden, nå blir utfordret. Einar Gerhardsen og hans regjering styrte alene Norge de 20 første årene etter krigen, og skrev som sådan også historien om Norge under krigen. Det er nesten som skapelsesberetningen i Bibelens Gamle Testamente: «I sitt bilde skapte Han dem.»

Bondevik har valgt overskriften «Bygde tyskerne Nord-Norge?» Både han og vi er enige om at SÅ mye bygde de ikke, men at det ble bygget, – ja det ble det! Men så hadde de jo også «gode hjelpere».

Den pluss/minus 300.000 store militære styrken brakte med seg 60.000 sovjetiske og 20.000 serbiske krigsfanger. I tillegg kom ingeniører og spesialister av alle slag, – tyskerne lå LANGT foran sine allierte motstandere i så å si alt.

Og sist men ikke minst: En norsk arbeidsstokk på 220.000 mann (og kvinner) som jobba helt frivillig til meget akseptable lønns- og arbeidsforhold. Denne arbeidsstokken var faktisk til hodebry for amerikanerne, som planla en eventuell landgang i Norge. Hvor lå deres lojalitet i så fall?

Mens resten av Europa feiret verdenskrigens slutt den 6. mai 1945, så forlangte den tyske overkommando og general Bhøme i Norge to dagers betenkningstid før en eventuelle kapitulasjon. Det fikk han, og «onde tunger» sier at hadde han forlangt to uker, så hadde han fått det også.

Ingen av de allierte ønsket «å bryne» seg på de tyske styrkene i Norge. De hadde ressurser, var godt trent og ikke svekket på noen måter. I tillegg så hadde de krigsfangene og den norske arbeidsstyrken som «hjelpetropper». Men så kom freden den 8. mai 1945, «og alle hjerter gledet seg»! Helt til april 1948, for da begynte «Den Kalde Krigen» som varte helt til 1990. Og nå «har vi det gående» igjen, med krig i Europa anno 2022.