Det er med tungt hjerte jeg skriver dette. Det var med et stort sjokk jeg fikk høre om ulykken som skjedde på hurtigrutekaia i Tromsø fredag den 29. juli.

I min jobb bruker vi hurtigrutekaia masse og jeg kjenner alle de som jobber der.

Jeg sliter med å ta inn over meg at man i ettertid hører at de som skal hjelpe til i slike situasjoner er på plass etter fire minutter, men ikke kan gjøre noe på grunn av at de fleste folkevalgte i Tromsø kommune ikke bevilget tre millioner kroner til dykkertjenesten i Tromsø.

Da sliter jeg med å skjønne hva jobben til de folkevalgte i kommunen er.

Tromsø kommune er Nord-Norges største kommune og har ikke tilgang på dykkere om ulykken er ute.

Tenk hvor lang kystlinje det er i Tromsø kommune.

I store deler av kommunen er det aktiviteter innen fisk og akvakultur hele året.

Hvor mange meter kai er det på Tromsøya, hvor mange fiskebåter og andre fartøy anløper Tromsø i løpet av året?

I tillegg er det få redningsskøyter som har dykkere om bord.

Hvor skal hjelpen komme fra da?

Hvilken låt hadde det vært av pipa om de som stemte mot dykkertjenesten at det var deres nærmeste som ble utsatt for en ulykke slik som på hurtigrutekaia?

Jeg ser i mediene at Frp ved Bjørn Gunnar Jørgensen får kritikk for å ta saken opp. Men han var vel en av flere som ikke stemte for nedleggelsen av dykkertjenesten.

Hvor er de folkevalgte som stemte for at dykkertjenesten skulle legge ned? De stikker ikke hodene fram nå, de er helt tause. Hvorfor?

Om jeg hadde vært en av dem som stemte mot dykkertjenesten, hadde jeg ikke fått sove på flere netter.

Det får ingen konsekvenser for de folkevalgte som stemte imot etter denne ulykken.

Alle andre plasser på landsiden og sjø får man hjelp om man utsettes for en ulykke. I Tromsø må man støtte seg på private dykkere om de er ledige eller vente på dykkere fra Alta eller Bodø.

Slik kan vi ikke ha det lenger i Nord-Norges største kommune.

Jeg forventer at de folkevalgte i kommunen tar ansvar og bevilger det som må til for å få dykkertjenesten på plass i Tromsø snarest.