Åpent brev til fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune.

Er dere enig i det KS sier og mener?

244 lærere ved 7 videregående skoler i Troms og Finnmark fylkeskommune er i streik. Vi ønsker ikke å være i streik, men vi må streike fordi vi opplever å ha en arbeidsgivermotpart (KS) som ikke respekterer og verdsetter vår kompetanse.

Vi streiker fordi KS for sjette år på rad setter oss sist i sin prioriteringsliste. Vi streiker for å få den samme lønnsutviklingen som andre ansatte i fylkeskommunen har hatt. Vi streiker for å sikre rekruttering til læreryrket fordi lønn og valg av yrke henger sammen. Vi streiker for at det skal stå kvalifiserte lærere i alle klasserom og i alle undervisningstimer i hele landet.

Vi streiker for at elever i Troms og Finnmark skal ha kvalifiserte lærere fra første dag i førsteklasse til de går ut med vitnemål fra videregående skole. Vi streiker for at flere skal ha lyst til å bli lærere og vi streiker for at våre kollegaer blir stående i klasserommet. Vi streiker fordi vi vil at alle fremtidens barn og unge skal ha kvalifiserte lærere, noe som ikke er tilfelle i dag.

Og rekrutteringsutfordringen er noe fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune bør uroe seg over.

I henhold til SSB var nesten én av fem av dem som underviser i den videregående skolen i Troms og Finnmark fylkeskommune ikke kvalifisert. Samtidig sliter vi med at altfor mange elever ikke fullfører sitt utdanningsløp.

I sin tiltredelsestale 12. august, sa fylkesrådets leder følgende: «Vi skal slå ring om vårt felles skolesystem som må styrkes».

Mener fylkesrådet at den strategien KS fører i streiken og i skolepolitikken sin generelt, er med på å sikre at vi slår ring om og stryker skolesystemet, et system hvor kvalifiserte lærere i alle klasserom og i alle undervisningstimer er en helt essensiell bærebjelke?

Fylkesrådsleder sier i samme tale at vi skal fokusere på at elever fullfører videregående opplæring. Hvordan har fylkesrådet tenkt å klare dette uten å ha kvalifiserte lærere som er motivert for å gjøre en jobb? KS hevder at hvem som helst kan undervise elever, og at det er ikke nødvendig med lærerutdanning. Er fylkesrådet enig i dette?

Det er ingenting vi heller vil enn å være i klasserommene, men så lenge KS ikke ønsker å bidra til en konstruktiv løsning som begge parter kan leve med, blir vi stående i streik. Vi er smertelig klar over at det er eleven som betaler. Dette kjenner de streikende lærerne ved de videregående skolene i Harstad og Tromsø på hver eneste dag.

Det er ingen som vet bedre enn lærere hvor viktig skolen er for barn og unges liv. Vi streiker for at alle elever skal sikres å få undervisning av kvalifiserte lærere. Derfor vil vi fortsette å stå i streik til KS kommer oss i møte.

Er det slik, kjære fylkesråd, at dere står bak den strategien som KS holder på i streiken? KS hevder at de ikke har mandat fra kommuner og fylkeskommuner til å komme lærerne i møte. Stemmer dette, kjære fylkesråd?