I en debatt på Nordlys-TV onsdag 8. februar sa ordfører Gunnar Wilhelmsen at han aldri kan samarbeide med Frp. Begrunnelsen er at Frp er for ekstremt fordi vi har sagt at politikerne som la ned redningsdykkertjenesten kan få liv på samvittigheten. Ifølge Gunnar Wilhelmsen vil Frps kritikk skade rekrutteringen av nye folkevalgte. Større svada har jeg sjelden hørt. Gunnar Wilhelmsen mener altså at Tromsø Frp er «ekstremt» fordi vi foreslo å beholde redningsdykkerne! Redningsdykkerne har gjort en kjempeviktig jobb i mange år og det er en viktig beredskap å ha på plass i en maritim kystby som Tromsø. Redningsdykkertjenesten har berget flere liv og også sørget for at noen får en grav å gå til. Det er jo smått utrolig at vi har en ordfører som har så manglende gangsyn at han bruker storslegga mot Frp når det er han selv som har sviktet totalt. Og det er jo ren logikk at når man fjerner redningsdykkertjenesten, ja – så risikerer man at liv vil kunne gå tapt. Jeg mener det er helt på sin plass å minne politikerne som stemte for å fjerne redningsdykkerne om hva konsekvensen av vedtaket dessverre kan bli. Selvsagt får det konsekvenser når man kutter i beredskapen! Tenk at hovedstaden i Arktis ikke skal ha en egen redningsdykkertjeneste. Det burde vært en selvfølge. Vi kan ikke regne med at de private dykkerfirmaene her i byen alltid vil være ledig ved behov. Men det er tydelig at ordføreren nekter å erkjenne at hans stemmegiving kan få fatale konsekvenser. Det er forresten veldig merkelig at ordføreren ikke tåler at private kan utøve praktisk bistand hjemme hos brukere i hjemmetjenesten etter brukernes eget ønske. Fritt brukervalg i hjemmetjenesten har Gunnar nemlig avviklet bare fordi han er imot private aktører. Men når det står om livet – for eksempel hvis noen havner i sjøen – da setter han sin lit til private. Da fjerner han den kommunale redningsdykkertjenesten og vil heller tilkalle private firma «ved behov». Det er helt oppsiktsvekkende uansvarlig fra ordføreren sammen med de rødgrønne partiene og Høyre som fjernet redningsdykkerne. Men kulturkvartal til 1,2 milliarder skal da samme ha. Det er også helt oppsiktsvekkende at Gunnar Wilhelmsen ikke lenger vil ha noe med oss å gjøre – fordi vi har påpekt de åpenbare konsekvensene av å kutte i beredskapen. Det eneste ekstreme i denne saken er at vi har en ordfører som legger ned redningsdykkertjenesten, og som deretter nekter å erkjenne at dette var en feil avgjørelse som kan få fatale konsekvenser ved en ulykke. I verste fall kan liv gå tapt. Det er på tide å bytte en slik ordfører ut – så raskt som overhodet mulig!