Akkurat nå, og helt siden feriesesongen startet, har entreprenører og andre som skal skaffe bedriften oppdrag, sittet med anbudsarbeid. Det er med andre ord en årlig tilbakevendende problemstilling når offentlige anbud kommer i eller rett før sommerferien, med korte frister. Dette kan unngås med bedre planlegging.

Når det offentlige lyser ut konkurranser rett før ferien og i ferien, må det tas hensyn til at leverandørene kan være på ferie. Det vil derfor være problematisk å sikre de beste prisene hos leverandører og underleverandører.

Dersom konkurransene planlegges, uten at det tas hensyn til sommerferie, risikerer offentlige oppdragsgiver at leverandører enten avstår fra å gi tilbud eller ganske enkelt ikke får levert det beste tilbudet. Dette begrenser konkurransen.

Regelverket for offentlige anskaffelser inneholder en rekke minimumsfrister for mottak av tilbud etter kunngjøring. Det spiller en rolle for minimumsfristene om tilbudet kan leveres elektronisk eller ikke.

Ved for eksempel offentlige anbud vil frist for mottak av tilbud etter kunngjøring være 30 dager. Dersom det ikke er krav til elektronisk kunngjøring vil fristen være 35 dager. Det kan oppstå uforutsette situasjoner hvor oppdragsgiver har et akutt behov for å få utført en oppgave. Ved slike hastetilfeller er tidsfristen ned i 15 dager, men det er ikke ofte at hasteparagrafen kommer til anvendelse.

Den enkelte oppdragsgiver skal etter regelverket vurdere de konkrete oppgavene som skal utføres før man fastsetter tidsfristene. Dersom oppdragene som skal utføres er av større omfang eller kompleksitet, bør det gis en lengre tidsfrist enn minimumsfristene. Dette er det viktig at oppdragsgivere tenker over; altså hva som er passende tidsfrister for den konkrete oppgaven.

Regelverket for offentlige anskaffelser pålegger ikke oppdragsgiver en juridisk plikt å ta hensyn til ferier, når anskaffelsen planlegges. Likevel er det god anbudsskikk å gjøre det; både av hensyn til oppdragsgiver selv og ikke minst leverandørene som også skal ha ferie.

NHO oppfordrer derfor oppdragsgivere til å forlenge fristene når konkurransene utlyses før sommerferien. NHO oppfordrer også offentlige innkjøpere som legger ut anbud før sommerferien om å forlenge tidsfristene, slik at leverandørene får mulighet til å komme med sitt beste tilbud.