I 2008 ble det forbudt mot såkalte pinneraketter, etter påtrykk fra både brann og redning og helsevesenet. Årlige rapporter om personskader, der amatører skadet seg selv og andre, og gjerne i kombinasjon med alkohol, førte til at det til slutt ble satt en stopper for denne spesifikke typen raketter.

Nyttårsaften for to år siden ble det et generelt forbud mot å sende opp fyrverkeri i Tromsø sentrum. Forbudssonen er i området mellom Hansjordnesbukta i nord og Hålogaland Teater i sør, og fra sjøfronten og opp til Skolegata. Tett bebyggelse og mange gamle trehus var deler av begrunnelsen, og fulgte helt logisk, da dette også er vanlig i de fleste bysentre rundt om i landet.

I mandagens iTromsø sier Tromsøs brann- og redningssjef, Øystein Solstad, at han tror et generelt forbud mot privat oppskyting av fyrverkeri vil komme innen få år, og sammenligner det med innføringen av røykeloven i 2004, som kom til masse protester, men som i ettertid har overveldende støtte i befolkningen.

I debatten rundt røykeloven var det hensynet til dem som ufrivillig ble rammet som veide tyngst, og som gjorde at loven til slutt ble innført. Det bør også være utgangspunktet for en lovendring om privat oppskyting av fyrverkeri i tettbygde strøk. Frihetsfølelsen og rettigheten til å skyte opp fyrverkeri i nærheten av andres hus og generelle nærvær bør trumfes av sikkerhetshensyn.

De første årene etter pinneraketter ble forbudt å selge, gikk tallene på øyeskader nyttårsaften ned, men nå er vi tilbake til gamle tall igjen. Manglende bruk av vernebriller, i kombinasjon med promille, er like uheldig nå som da. Når man årlig registrerer flere hundre brannskader på både mennesker og bebyggelse, er det på høy tid å stramme til regelverket. De fleste skadene kommer fra såkalte effektbatterier, så det å fjerne pinnerakettene har tydeligvis ikke vært tilstrekkelig.

I Tromsø by – og da sikter vi til byen i vid forstand – er vi så heldige at vi har Fjellfyrverkeriet. Bak det spektakulære fyrverkeriet står noen titalls frivillige som hver eneste nyttårsaften sørger for at det nye året hilses velkommen med store, flotte raketter og ikke minst lysende og skiftende årstall preget i fjellsiden. Alt skjer i kontrollerte former, med folk som er godt sertifiserte til jobben.

Fjellfyrverkeriet – for øvrig kåret til Årets tromsøværing i 2006 – trenger ingen «konkurranse» fra privat og ofte lite edruelig oppskyting fra hager, veier og parkeringsplasser rundt om i byen. Tvert imot, vi bør heller la det storslåtte Fjellfyrverkeriet få lov til å prege himmelen over byen når vi går inn i et nytt år.

Nå bor imidlertid ikke alle slik til at de har mulighet til å kunne overvære Fjellfyrverkeriet slik vi kjenner det i fjellsiden. I andre tettbygde strøk rundt om i Tromsø burde derfor burde kommunen kunne legge til rette for en tilsvarende form for felles-fyrverkeri, enten gjennom et større samarbeid med Fjellfyrverkeriet-gjengen eller gjennom annen organisert og kontrollert oppskyting. Tanken er ikke ny, men er fortsatt like aktuell.

Å oppleve et skikkelig flott, organisert fyrverkeri-show sammen er en fin måte å hilse det nye året velkommen på. Lysglimt og høye smell fra privat fyrverkerioppskyting er derimot noe alle ville ha tjent på at ble faset ut i tettbygde strøk.