Som ordfører i Tromsø i perioden 2011–2015 hadde jeg gleden av å følge Erna på nært hold. Først i valgkampen før stortingsvalget i 2013. Deretter som nyvalgt statsminister.

Tre karaktertrekk har i denne perioden imponert meg ved vår statsminister; høyt kunnskapsnivå, ekstrem utholdenhet og stor takhøyde. Et fjerde har føyet seg til i ettertid; stoisk ro.

Jeg er som de fleste nordmenn patriot. Jeg vil at min statsminister skal fremstå som ytterst kompetent. Det gjelder uavhengig av hvilket parti vedkommende tilhører. Erna har ikke skuffet meg. Hun vet ganske enkelt hva hun holder på med.

Å følge Erna i valgkampen var som å hive seg på et hurtigtog i fart. Etter valget slo det meg at farten var uforminsket. Ingen laurbærhviling der i gården. Det gjaldt å vise seg tilliten verdig. Glem Anders og Jørgen Aukland. Erna tar dem begge med en arm på ryggen!

I selverkjennelsens klare lys innser jeg at jeg nok kunne betegnes som en frittgående ordfører. Jeg snakket partiet imot i flere saker. Herunder på innvandringsområdet. Jeg gjør det ennå. Jeg er ikke utstøtt av den grunn. Erna Solberg ser verdien av meningsbrytninger, og sender meg til dels ufortjente julekort.

Alt dette er vel og bra. Det er likevel ikke gitt at kunnskapsnivå, utholdenhet og takhøyde ville borget for en god statsminister. En statsminister skal nemlig ikke kunne vippes av pinnen. Enhver situasjon skal takles med verdighet og ro.

Erna ble en god statsminister. Hun fikk etter hvert tilnavnet Landsmoderen. Hun har gjennom knallhardt og bunnsolid arbeid fått det norske folks tillit. I fjor høst fikk hun det norske folks fornyede tillit. Den senere tids meningsmålinger viser at hun er folkets foretrukne statsminister med solid margin.

Hun er også KrFs foretrukne statsminister. KrF ba om en unnskyldning fra regjeringen på Listhaugs usmakelige Facebook-post. Det fikk de. La gå at de måtte hale den ut av Listhaug, men de fikk den til slutt.

Nå er spørsmålet om KrF skal slutte seg til den øvrige opposisjon i mistillitsforslaget mot Listhaug. Erna har tilkjennegitt at hun vil stille kabinettsspørsmål. Hun har intet valg.

Det har KrF. Nå bør vi samle oss bak Erna. Fordi vi fortjener den beste.