Opptak til høyere utdanning tar mye spalteplass nå om dagen, og som vanlig skaper det mye debatt. 26. juni er sentralstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon, Daniel Hansen Masvik, ute med et innlegg hvor han problematiserer og fremsetter skrekkscenarioer om hva som skjer når kvinner dominerer ulike sektorer. Innlegget til Masvik fremstår som en konspirasjonsteori, og det som kunne vært en interessant debatt, blir ødelagt av virkelighetsfjerne myter.

Norge har i dag et kjønnsdelt arbeidsmarked, og denne trenden starter ofte før jenter og gutter møter arbeidslivet. Ved valg av videregåendelinje har det lenge vært en trend hvor skoleflinke jenter frarådes å velge yrkesfag, mens skoleleie gutter oppmuntres til det. Samtidig har det de siste årene vært en trend at kvinner i mye større grad enn menn tar høyere utdanning. Denne utviklingen har ikke kommet av seg selv, men er et resultat av målrettede kampanjer og kjønnskvotering.

I innlegget til Masvik skisseres flere skrekkscenarioer, blant annet om at selvmord hos menn kan motvirkes dersom man bare jobber for flere menn på psykologstudiet. Innfallsvinkelen til Masvik er uheldig, blant annet fordi han forsøker å forklare kausalitet på bakgrunn av korrelasjon. Det er helt sant at flere menn begår selvmord enn kvinner, men at løsningen på det handler om å kvotere menn inn på psykologstudiet, er en forklaring som kun Masvik ser ut til å støtte. Masvik har nemlig hoppet bukk over det faktum at gutter som gruppe sosialiseres til å ikke snakke om følelser og i mindre grad oppsøker helsevesenet. Han har altså valgt å utelate hvordan kjønnsroller virker inn på hvordan vi som mennesker håndterer vanskelige følelser.

En annen alvorlig anklagelse i innlegget til Masvik er at et kvinnedominert helsevesen kan føre til økt tabu knyttet til prostata og tykktarmskreft. Påstanden fremstår så virkelighetsfjern at det blir fristende å spørre Masvik hva han tror ansatte i helsevesenet lærer i løpet av studieløpet, og ikke minst hvor han får disse konspirasjonsteoriene fra. For hva mener Masvik at mannlige ansatte i helsevesenet skal gjøre annerledes? Vil det å ha mannlige sykepleiere bryte ned tabuet? Om vi følger denne forklaringsmodellen, hvorfor finnes det da fremdeles myter og mangelfull forskning på kvinnesykdommer, nå som helsevesenet er dominert av kvinner?

Den siste påstanden til Masvik er en gjenganger i likestillingsdebatten. Når man i Norge snakker om hvordan skolen kan bedres, maler man med tjukk pensel et bilde av en skolehverdag hvor jenter kommer ut som vinnere, mens gutter er skoletaperne. I likhet med andre, velger Masvik å utelukke det faktum at jenter stresser mer på skolen og er mer sårbare for å utvikle psykiske problemer som følge av skolestress. Samtidig velger han å rette fingeren mot det faktum at man har for mange kvinnelige ansatte i skoleverket, heller enn å snakke om kjønnsroller, som er elefanten i rommet han burde se.

Som vanlig er det flere viktige debatter knyttet til høyere utdanning i Norge. Hva som kan gjøres for å motvirke trender hvor gutter faller ut, er en viktig debatt, men den ødelegges ofte av de samme premissene som Masvik spiller opp under her. For det er ikke kvinners suksess som fører til at menn møter utfordringer. Det er et overordnet system av kjønnsroller, som fremdeles rammer kvinner hardere. Det håper jeg vi diskuterer mer fremover.