Av: Vanja Terentieff, gruppeleder Tromsø Høyre og Line Fusdahl medlem av samferdselskomiteen for Troms og Finnmark Høyre

I gårsdagens kommunestyremøte gikk ordfører Gunnar Wilhelmsen på talerstolen ved møtestart og informerte om at han hadde mottatt brev fra Statens vegvesen. Det var en politisk bombe som ble sluppet.

I brevet står det: «I lys av den økonomiske situasjonen og den siste tids signaler fra Samferdselsdepartementet må ambisjonsnivået i samferdselssektoren vurderes nærmere. Dette vil kunne ha konsekvenser for de økonomiske rammer i en eventuell byvekstavtale for Tromsø.»

Det er smått utrolig at dette skjer bare dager før forhandlingene skulle starte.

Byvekstavtalen var gulroten fra staten og forutsetningen for at Tromsø kommune vedtok å innføre bompenger. Byvekstavtalen er nå utsatt i det uvisse, vi vet ingenting om hvor mye den rødgrønne regjeringen nå vil bidra med like før bomstasjonene skal opp.

Vi hadde all grunn til store forhåpninger til pengene som skulle komme i byvekstavtalen. Det var fra den borgerlige regjeringen satt av 10 milliarder til fordeling til byene som var klare til å forhandle om en avtale. Senterpartiet i Troms gikk i tillegg før valget ut og lovte mye mer, ja intet mindre enn at alle pengene skulle gå til Tromsø. Her skulle det ikke leveres småpenger. Nå vet vi jo at det ikke blir slik. Forhandlinger om avtalen er utsatt.

Spørsmålene blir derfor nå:

  1. Blir det, eller blir det ikke, byvekstavtale for Tromsø og de andre byene som nå står for tur?

  2. Ligger det fortsatt 10 milliarder i potten for de fem første byene, eller er det sannsynlig at denne summen reduseres?

Ordfører Gunnar Wilhelmssen møtte ministeren 17. mars. Da var det bare fryd og ingen signaler om noen utsettelse av forhandlingene om en byvekstavtale.

Hele opplegget må være flaut for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Både lokalt, regionalt og sentralt.

Forutsetningen er endret. Dette vil få konsekvenser. Ordfører sa i et intervju til iTromsø i januar at det skulle lukte asfalt i Tromsø i løpet av dette året. Nå lukter det bare bomstasjoner og bompenger. For et mageplask!