SV, Rødt og MDG har gått høyt i banen om at de ønsker å gjeninnføre arveavgiften. Konsekvensen av et rødgrønt flertall etter valget kan med høy sannsynlighet gi gjennomslag for å innføre en ny arveavgift, til tross for at Fremskrittspartiet fikk den fjernet i 2014.

Jeg er stolt av at Fremskrittspartiet har fått gjennomslag for å fjerne den usosiale og direkte kyniske arveavgiften. I Norge betaler arbeidsgiveren arbeidsgiveravgift når lønnen betales ut, vanlige folk betaler skatt når lønnen kommer på konto og deretter betaler man skatt og avgift når pengene brukes. Enten det er gjennom moms, bilavgifter, bompenger, elavgift eller særavgifter. I Norge har vi stor grad av dobbeltbeskatning, der vi betaler skatt av penger som allerede er skattlagt. Det fører til at vanlige folk sitter igjen med mindre i lommeboken.

foto
Hans Andreas Limi, stortingsrepresentant og medlem av Finanskomiteen, Frp Foto: Frp

Når SV, MDG og Rødt i tillegg vil skattlegge folk for å dø, så viser de seg fra sin verste og mest kyniske side. For Fremskrittspartiet er det en selvfølge at man ikke skal gi folk en stor skatteregning når man står mitt i sorgen etter å ha mistet en av sine nære. Fremskrittspartiet fjernet arveavgiften i 2014, og vi er garantisten for at den ikke gjeninnføres.

Venstresidens forslag til arveavgift vil i praksis være en dødsdom for en rekke familiebedrifter. Små- og mellomstore bedrifter er grunnfundamentet for å skape verdier og sysselsette mennesker i lokalsamfunnene. SV vil innføre en arveavgift på 70 prosent på verdier over 100 millioner kroner. Om SVs forslag blir realitet, vil det i praksis være en dødsdom for mange familiebedrifter og arbeidsplasser. Vi har vært gjennom en tung pandemi som har gått hardt ut over næringsliv og arbeidsplasser. Det siste vi trenger er å strupe familiebedriftene.

Mens venstresiden er mer opptatt av å bekjempe rikdom, er Fremskrittspartiet opptatt av å bekjempe fattigdom. Derfor legger vi til rette for folk og næringsliv, slik at verdier og arbeidsplasser skapes og folk sikres jobb og gode inntekter. Jeg er stolt over at arveavgiften er borte. En stemme på Fremskrittspartiet er en stemme mot ny arveavgift.