Brann og redning trenger en restart

TROMSØ BRANN OG REDNING: Styremedlem i TBRKF og pensjonert overbrannmester i Tromsø, Charles Jacobsen. Foto: Jan Egil Gjerde