Vi møtes stadig av formaninger om moderasjon, ikke minst når som det varsles trangere tider i nær sagt alle bransjer og leirer. Forventede rentehevinger, økte strømpriser, økte drivstoffpriser, økte priser på byggemateriell samt dyrere matpriser. I skrivende stund meldes det også om økte priser på buss og hurtigbåt i vår region. Formaningene er betimelige.

Denne regjeringen vil bremse veksten i lederlønninger, fastslår næringsminister Jan Christian Vestre (Ap). Er det noe her som lyder kjent? For 19 år siden erklærte en av Vestres forgjengere, Høyre-statsråd Ansgar Gabrielsen, at lønnsmoderasjon for topplederne i statseide og delvis statseide bedrifter var en forpliktelse for Bondevik 2-regjeringen.

Siden har næringsministre på rekke og rad vært ute med både forventninger, formaninger og tiltak i samme retning. Beregninger Dagens Næringsliv har foretatt viser imidlertid at topplederlønningene i de aktuelle bedriftene har økt nær det dobbelte av lønnsutviklingen generelt de siste ti årene.

I snitt har de aktuelle toppsjefene hatt en lønnsvekst på 62 prosent i denne perioden, mot 35 prosent for befolkningen generelt. I private bedrifter er det selvsagt store variasjoner i lønningene for daglig leder, men det hører med i bildet at økningen her var på 18,6 prosent i snitt. LO-leder Peggy Hessen Følsvik finner det uakseptabelt å forvente ansvarlighet og måtehold blant vanlige arbeidsfolk når ledere i statseide selskaper meler sin egen kake. Dette er stikk i strid med den norske modellen, advarer hun.

Lederlønningene i statseide selskaper skal være konkurransedyktige, men ikke lønnsledende i de markedene hvor de opererer. Slik lyder et flittig gjentatt styringssignal. Det kan også gjentas at de aktuelle topplederne fremdeles har et moderat lønnsnivå i forhold til sine kolleger i sammenlignbare land. Og de hjemlige lønnsforskjellene generelt økte enda mer for 20-30 år siden. Men de forskjellene som kommer til syne i DNs oversikt viser med all tydelighet at den statlige (del-) eieren må bruke skarpere lut og sette handling bak ordene.

Blant selskapene som er i næringsministerens søkelys er Telenor, Equinor, DNB, Nammo, Norsk Hydro og Yara. Her har han gitt formelle signaler på årets generalforsamlinger: «Behov for mer moderasjon». I den nylig fremlagte Statens eierrapport varsler han innstramninger til høsten, eksempelvis i form av et prinsipp om samme lønnsvekst for alle ansatte, inklusiv topplederen. Altså: frontfagsmodellen.

Så får man se om Vestre lykkes bedre enn sine forgjengere. Et godt råd til selskapenes styrer vil være å forberede seg på nettopp det. Lønnsfesten for ledere i staten må avsluttes.