Etterlønn fra Senja kommune samtidig som han var i full jobb som statssekretær, uryddighet rundt styreverv, uriktige utbetalinger fra fylkeskommunen, beskjed fra Erna om å melde seg ut av Frimurerlosjen. Det har viklet seg til for Geir Inge Sivertsen etter Dagbladets første avsløring om etterlønn. Til slutt satt han i garnet og måtte gi seg.

Fiskeriministeren har ikke evnet å rydde opp da han fikk muligheten. En serie klønete og tåkete opptredener i mediene, der bortforklaringer har blitt erstattet med beklagelser og lovnader om bot og bedring har bare gjort galt verre.

For Høyre har saken vært særdeles ulekker, og vanskelig å forsvare eller forklare for fiskeriministerens partifeller. For et parti som tar mye ære i respekt for folks hardt opptjente skattepenger er det vanskelig å forklare hvorfor fiskeriministerens fremferd har vært akseptabel. Når Sivertsens første kampsak i offentligheten var å rydde opp i uregelmessigheter rundt svart arbeid og fusk i fiskerinæringen, ble symbolikken ekstra grell og vanskelig å leve med.

Feilen er Sivertsens alene, og det er uforståelig at en så rutinert politiker, mangeårig ordfører og fylkesleder av Troms og Finnmark Høyre, ikke forsto at han kom til å bli gått etter i sømmene med lykt og lupe som statsråd, og ikke ryddet opp i egen bakgård før han tiltrådte regjeringa.

Sivertsens slurvete forhold til lønn, offentlige midler og rolleblanding samtidig som han sitter i regjering har kort og godt vært skjødesløs. Fiskeriministerens håndtering av saken har også vært en oppvisning i passivitet. Istedenfor å ta initiativ til å rydde opp på egen hånd har han blitt drevet fra skanse til skanse, fra beklagelse til beklagelse og til slutt til resignasjon.

Saken er pinlig for regjeringa, for Høyre og for Sivertsen. Opposisjonen luktet blod, og derfor var det heller ikke overraskende at det kom et mistillitsforslag fra opposisjonen. Parallellen til Sylvi Listhaugs første exit fra regjeringen er i så måte tydelig. Sivertsen går derfor nå av for å skåne statsministeren, og ei mindretallsregjering som knapt har kommet i gang med arbeidet sitt.

Denne saken har rokket ved folks rettferdighetssans, og Sivertsen har gjort feil man ikke kan tillate seg å gjøre som statsråd. Derfor er det riktig av ham å gå av.