Det er ingen tvil om at Jonas Gahr Støre brenner for nordområdene, og at han har særskilt omsorg for den politikken han presenterte som utenriksminister. 17 år senere blir likevel spørsmålet hvor mange av de visjonære byggesteinene som landes i hans egen regjeringstid. Da i form av konkrete og håndfaste tiltak som kommer den nordligste landsdelen til gode.

I begynnelsen av måneden hadde statsminister Støre en for så vidt innsiktsfull gjennomgang av nordområdespørsmålet her i Tromsø. Det var et bidrag til å skape engasjement for en sak som er viktigere enn noensinne – med utsikter til geopolitisk virvar og folkeflukt fra distriktene i nord. Ukraina-knuten gjorde også at tøværet i østerled forsvant i 2014. Nå er det skyer så langt øyet rekker.

Inntrykket er at de politiske vyene har forvitret, selv om Solberg-regjeringen forsøkte seg på en slags innspurt. Saken har rett og slett falmet, selv om ulike politikere har ment at dette er en av de viktigste sakene i vår tid. Når det likevel ikke står til troende, er det simpelthen fordi tiltakene ikke bærer bud om nasjonale satsinger.

Nasjonal Transportplan (NTP) er tynne saker for oss som bor i nord. Igjen er lerretet bleket og skriker etter innhold, 17 år etter det som virket både overbevisende og lovende. Det meste står i stampe, for eksempel drømmen om jernbane, oppgradering av veier, fiskerihavner, energi og industrielle satsinger.

Mange rundt om i landsdelen er i villrede om hva de skal leve av – og om det i det hele tatt er ønskelig. De som har vært på tanken om å investere, sliter med liten forutsigbarhet.

Og videre: Har Nord-Norge den kompetansen som trengs for verdiskaping, i tillegg til basale offentlige tjenester som mangler nøkkelpersonell? Som innenfor helse og skole.

Jonas Gahr Støre får et problem med å gjenoppbygge entusiasmen i nord, også i lys av at regionreformen splitter. Senterpartiet kjører et knallhardt løp for demontering og ulike reverseringer, mens Arbeiderpartiet sitter stille i båten med løfter opp til ripa. Uryddige prosesser går sin gang, uten involvering.

Fraflyttingen fra Nord-Norge er alarmerende, og er et problem Støre-regjeringen må prioritere høyt. Da må det videre arbeidet med nordområdepolitikken være noe mer enn festtaler.