Vi må ha større satsing på unge i nord, og LO vil være med på å legge til rette for desentralisert utdanning og arbeidsplasser.

I vår ble det nedsatt et ungdomspanel på med 50 ungdommer fra Nord-Norge med hensikten å gi regjeringen råd i arbeidet med en ny nordområdemelding. Disse ungdommene har gjort en fabelaktig jobb i arbeidet sitt med en nordområdepolitikk for ungdom. De kommer med viktige anbefalinger på politikk om blant annet kultur, inkludering, utdanning og infrastruktur.

Tidlig i ungdommens nordområdemelding står det «Nordområdepolitikken bør handle om oss som bor her. Det er unge som er fremtidens Nord-Norge. Det må snakkes om det vi trenger for at vi skal ha lyst til å bli værende.» Ungdomspanelet som har jobbet med dette legger press på at ungdommen i nord må få være med og ha innflytelse på de viktige beslutningene. Vi i LO har arenaer, for eksempel gjennom ungdomsutvalg, hvor vi lytter til ungdommene, og nå er det viktig at politikerne lytter og tar imot den hjelpen de nok en gang får tilbudt.

I nord har vi lenge sett at det er stor fraflytning, ikke bare fra kommuner som kan beregnes som små, men også fra de større kommunene og byene. Bare i løpet av de to første kvartalene av 2020 ser vi at befolkningen i Troms og Finnmark har sunket med 575 innbyggere. I tillegg kan vi se på SSB sine sider at befolkningstallet i Troms og Finnmark til sammen sank med 996 innbyggere i 2019. Dette er et alvorlig problem vi i LO mener vi må få snudd.

Vi må fremheve de attraktive delene av fylkene i nord. Vi må legge til rette for at unge kan ta utdanning der de bor, for så å komme ut i arbeidslivet med den utdanningen de har valgt. Videre må vi også tilrettelegge for at disse menneskene kan ha fritidsaktiviteter for seg selv, men også for barnefamilier.

I ungdommens nordområdemelding har de også lagt inn et eget kapittel tilknyttet idrettstilbud for unge. Også i nord trenger vi idrettshaller som holder den standarden man kan forvente, og at det er flere idrettstilbud enn bare fotball i distriktene. Vi trenger gode tilbud for alle unge, noe som betyr at vi må ha forskjellige idretter som gjør at alle kan være med på det som passer seg der de bor.

Mange lærer mye og utvikler seg gjennom idrett, både som utøvere, trenere og dommere. I tillegg er idretten en god arena for inkludering og integrering. Gjennom idretten kan man bli kjent med næringsliv, og få muligheter. Det ser vi blant annet gjennom prosjektet Jakten på bolyst ved Finnmark fotballkrets.

Også nasjonalt kan det gjøres tiltak for å begrense fraflyttingen vi ser her i nord. Blant annet burde lærebøkene inneholde mer informasjon om nordnorsk historie, inkludert det samiske, samt at myndighetene og mediene burde snakke om Nord-Norge slik det faktisk er, i stedet for å male et bilde som ikke viser de positive sidene av samfunnet vårt. Det burde snakkes mer om det positive samholdet, de gode fellesprosjektene og de fine tingene som skjer.