I år deler fylkeskommunen ut skolesekker til årets førsteklassinger med regnbuefarger. 2.840 spente barn som skal starte på skolen i Troms og Finnmark får skolesekker med nytt design.

KrF har benyttet anledningen til å blåse i hundefløyta for å mobilisere kristenkonservative krefter som tillegger sekken meninger og blir krenket på vegne av førsteklassinger som får utdelt skolesekker med regnbuens farger.

Høsten 2021 fikk fylkesrådet innspill om at skolesekkene ville fått et tydeligere bærekraftsperspektiv dersom de ikke hadde en tradisjonell oransje farge, men ulike farger hvert år. På denne måten ville ikke sekken bli knyttet til førsteklassinger, men være noe som kunne brukes over flere år.

I løpet av dette arbeidet mottok fylkesråden for samferdsel innspill fra ei jente på 12 år som tenkte det ville vært fint å pryde sekken med regnbuefarger. Etter to år med pandemi ble regnbuen et symbol på håp for barn og unge. Dette støttet fylkesrådet helhjertet opp om.

Hele intensjonen med sekken var at alt blir bra, men debatten KrF har ført viser oss at ikke alt er bra og at vi enda har en lang vei å gå.

Det er KrF som har politisert et budskap i sekkene. Selv er jeg overraska over at dette er en debatt vi fortsatt må ta. La barn og unge gå med regnbuefarger uten å tillegge trangsynte holdninger til sekkene.

Under pandemien ble regnbuen et symbol for håp for barna, et symbol for å vise nestekjærlighet, i barnesanger et symbol for å inkludere. Dagens 6-åringer er fremtidshåp. De skal vokse opp i våre samfunn, samfunn vi politikere er med å forme. Jeg mener vi har et særskilt ansvar for å skape samfunn der alle har plass til å være seg selv.

KrF bruker dette som nok et påskudd for å gå til angrep på homobevegelsen, og drar attpåtil paralleller fra homokampen til nazismen.

Dette er ikke et debattnivå jeg ønsker å være med på. Jeg velger å ta debatten om et mangfoldig og inkluderende samfunn, der barn og unge opplever håp for framtida. For meg symboliserer regnbuen på skolesekkene frihet og likeverd. Jeg er sjokkert over at dette er verdier enkelte velger å gå til angrep på.

Mange barn og unge i Troms og Finnmark vokser opp i små lokalsamfunn. Jeg tror rammene for å være seg selv, i kjønnet man passer inn i, og elske den en vil, ofte kan oppleves trangere i små samfunn. Det gjør det til en desto viktigere oppgave for oss som er politikere å skape samfunn med plass til alle, der alle kan være seg selv. 50 år etter avkriminalisering av homofili trodde jeg vi var kommet lengre i kampen for et tolerant samfunn.

Likevel velger KrF å innta en offerrolle i en debatt det først og fremst er de selv som dytter folk tilbake inn i «skapet».

Kong Harald sa det aller finest i talen sin i Slottsparken: «Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre». Debatten viser at det er nødvendig å minne om dette. Norge er nettopp dette mangfoldet. Det bør vi som politikere støtte opp om.

Debatten har heldigvis vist oss at det er flere som heier enn hater, og at vi er flere som samler enn splitter i homokampen.

Likevel bidrar kristenkonservative krefter til å gjøre det mer skummelt å være litt utenfor de tradisjonelle kjønnsrollene. Det blir derfor desto viktigere å vise at det går an å være seg selv og elske den en vil.

Da fylkesrådet tiltrådte lovte vi å arbeide mot enhver form for diskriminering. Det står jeg fast på. Alle skal ha mulighet til å utvikle sine evner og leve gode og meningsfylte liv i Troms og Finnmark. Alle barn skal være inkludert i skolen uavhengig av bakgrunn.

KrFs holdninger viser at det er desto viktigere at fylkeskommunen går foran i kampen for likeverd og mangfold for barn og unge som vokser opp i vår region.

Derfor er jeg stolt over å få dele ut disse skolesekkene til årets førsteklassinger. Våre førsteklassinger skal få med seg verdier som frihet og likeverd fra første skoledag. Alt blir bra.