Lørdagens intervju med Arbeiderpartiets samferdselspolitiker, Tone Marie Myklevoll, levner liten tvil om skjebnen til den påtenkte tvillingbrua over til Kvaløya: Den kommer ikke til å bli en realitet.

Myklevoll sier ikke rett ut at Arbeiderpartiet nå har forlatt ideen om en tvillingbru, hun sier at det ikke prioriteres i den kommende fireårsperioden.

Aps byutviklings-politiker går så langt i å spenne bein under ideen, at hun like gjerne kunne sagt at prosjektet er dødt. «Jeg tror det kan være naturlig å se på om den brua som ligger inne er den løsningen som vi skal ha. Det vil presse seg fram et behov for å utrede saken og se på brua på nytt … Er det naturlig å ha den brua der?», sa Myklevoll.

Tiden har løpt fra tvillingbru-konseptet, kan vi lese ut av Ap-toppens resonnement, selv om partiets støtte til brua slett ikke er så gammel: Befolkningsvekst og teknologi har endret seg siden ekstra bru kom på bordet. Myklevoll vil heller gjøre alvor av snakket om elektriske kollektiv-ferger. Dette utredes i kommunen nå.

Når det største partiet i det rødgrønne samarbeidet går så langt i å skyte ned bruprosjektet, er det i praksis ingen igjen til å kjempe for saken lokalt. De store partiene på høyresiden, Høyre og Frp, er imot. De vil ha tunnel til Håkøybotn, et alternativ Ap forkastet i 2016, og gikk for bru.

Årsaken var at både Vegvesenet og fylkesrådet anbefalte bru, samt at regjeringen ga tydelig tilbakemelding om at tunnel til Håkøybotn ikke er forenlig med nullvekstmålet for biltrafikk, og dermed ikke vil støttes økonomisk av staten i en byvekstavtale.

At Vegvesenet i 2016 anbefalte bru, er ikke det samme som at staten ivrer for prosjektet på noen måte. Når det så ikke er noen igjen lokalt til å kjempe for prosjektet, er det i praksis parkert.

Det er en grunn til at de store, dyre samferdselsprosjektene skyves bakerst i køen i Tenk Tromsøs portefølje: Det er sånne prosjekter som fort spiser opp alle pengene i potten, og starter man med disse først, kan man nesten garantert vinke farvel til skoleveier, kollektivløft og andre «myke» prosjekter – slike som staten er mest opptatt av i forhandlinger om byvekstavtale.

Lokalt vet man fortsatt ikke hva staten vil spytte i byvekstavtalen. For kommunen er det uaktuelt å ta opp store lån før man vet om avtalepartneren akter å betale sin skjerv av prosjektet.

Alt dette betyr også at det kan mangle penger når man nærmer seg bunnen av prosjektlista. Ny bru og flyplasstunnel kan fort bli satt opp mot hverandre. Næringslivet i byen og regionen er klar på at flyplasstunnel bør være prioritet nummer én.

Arbeiderpartiet har med dette tent den første fyrstikken over planene om ny Kvaløybru. Dette har store konsekvenser for over 13.000 innbyggere, bare på Kvaløya, som er lei av at ingen ting skjer. Det blir derfor svært viktig for partiet å komme opp med et alternativ, som er realiserbart i overskuelig fremtid.