Solberg mener nemlig at norske kuer er et stort problem og med det at norsk landbruk er den store utfordringen når det gjelder norske klimagassutslipp. Heller ikke sauen unnslapp Solbergs svartmaling: «Det er slik at produksjon av svinekjøtt er bedre for klimaet med mindre utslipp, enn produksjon av lam og sau. De som spiser ribbe til jul kan ha litt bedre samvittighet enn vi som er glad i pinnekjøtt», sa statsministeren til VG. Det kan nesten virke som at statsministeren ønsker å gi det norske folk dårlig samvittighet for maten vi skal kose oss med på julekvelden.

Man kan gjerne le og synes det er morsomt at statsministeren snakker om kuer som promper, men fakta er at både norsk landbruk og klimautfordringene må tas på alvor. Da blir det både for lettvint og kunnskapsløst av statsministeren å skylde på landbruket.

Sannheten er at norsk landbruk står for ca. 9% av norske klimagassutslipp, mens transport slipper ut ca. 30% og olje- og gassutvinningen ca. 27%. Det er ganske klart at det er på andre områder man må ta grep for å kutte klimagasser. Senterpartiet mener det er helt avgjørende at vi kutter i klimagassutslipp, men i en verden med så mye sult mener vi at det er andre områder enn landbruket det er bedre å kutte i. Det sier seg også selv at et norsk landbruk der vi produserer mest mulig av maten selv er mye mer klimavennlig enn at vi importerer mat langveis fra. Det skal og nevnes at det i en nylig rapport konstateres at norsk landbruk er et av de mest miljøvennlige.

Hadde Statsministeren ment alvor ved å gjøre norsk landbruk grønnere, så burde hun i stedet være med på å styrke norsk landbruk. På den måten kunne norsk dyrefor blitt produsert på norske ressurser i stedet for importert mais eller soya.

Når Kringkastingsrådet etterlyste mer høyrevridd humor hadde de neppe Erna Solberg i tankene, men med statsministerens seneste kommentarer om norsk landbruk og kua som den prompende klimaverstingen burde hun være godt kvalifisert.