Fritidsklubber er viktige for barn og unge. Redd Barna har snakket med barn og ungdom som sier at de går på fritidsklubben for å være med vennene sine og for å gjøre ting sammen med dem, enten det er å danse, spille basket, game, skate eller bare ha et sted å være sammen.

- På klubben kan vi gjøre hva vi vil, og lære masse om det vi vil. Det gjør at vi har det bra sammen når vi er her. Vi er som en stor familie, sier en ungdom vi har snakket med.

Likevel mangler 1 av 5 norske kommuner, 68 av 356, en klubb der barn og unge kan være på fritiden. Det har vært en drastisk nedgang i fritidsklubber de ti siste årene, og kun halvparten av ungdommen i Norge er fornøyd med tilgangen på klubber. Ofte trues klubben med nedleggelse hver gang kommuneøkonomien er dårlig.

Dette er helt feil vei å gå. Ved å ikke ha fritidsklubb, eller å legge ned de klubbene som finnes, tar vi vekk en viktig arena for barn og unge. Barn og unge forteller at de går på klubb med jevnaldrende fra skolen og nærmiljøet, og de møter barn og unge fra andre skoler. Fellesskapet på fritidsklubben betyr mye for å få venner og motvirke ensomhet og utenforskap.

- Jeg er her for å kunne ha det gøy med de jeg kjenner, eller med nye folk. Og føler meg ikke ensom, forteller en ungdom.

Har kommunen din en fritidsklubb?

Hvis ikke, håper vi du vil heve stemmen og si fra slik at alle kommuner sørger for å ha en fritidsklubb for barn og unge.

Klubben er et sted hvor barn og unge kan være seg selv, uten å måtte prestere eller konkurrere. Og den er åpen for alle.

- Jeg føler at fritidsklubben er en bra plass fordi man kan føle seg trygg der og være seg selv. Jeg går ikke så mye ut, utenom fritidsklubben, så for meg gir klubben meg mulighet til å være sosial, sier en klubbungdom.

De voksne som enten jobber eller er frivillige på fritidsklubber, betyr også mye for de unge.

- Klubben er viktig for at vi har et bra miljø å være i, med trygge voksne. Det har vært viktig for meg å få føle at jeg får være en del av noe, sier en ungdom.

Det er på tide å gjøre fritidsklubben tilgjengelig for alle unge i Norge uansett hvor de bor, mener Redd Barna. Derfor må den norske fritidsklubben lovfestes for å sikre at alle kommuner har tilbudet. Slik sikrer vi at barn og unge har et sted å være på fritiden, et sted som gir opplevelser, fellesskap og minner for livet.