Her i nord har områdedirektør Tom Mikalsen fremstått som KS` ansikt i lærerstreiken. I realiteten er han én av ganske mange direktører som er ansatt i KS. Politisk ledes KS av Hovedstyret, med Gunn Marit Helgesen fra Høyre som styreleder. Hovedstyret har ansvar for å sette i verk vedtak gjort av Landstinget og Landsstyret. Arbeiderpartiets ordfører i Harstad, Kari Anne Opsal, sitter i Hovedstyret.

I Landsstyret utgjør politikere fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre majoriteten. Hvordan KS opptrer i lønnsforhandlingene avgjøres i stor grad av de samme partiene. KS hevder de utfører jobben slik de har fått beskjed om. Står partiene inne for måten KS agerer?

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre skriver i sine programmer at de er bekymret for rekrutteringen til læreryrket. Ap og Sp har ambisjoner om å møte den varsla lærermangelen med en bred satsing på å rekruttere, utdanne og beholde flere kvalifiserte lærere. Høyre har programfestet de vil gjøre læreryrket mer attraktivt og få enda flere til å søke lærerutdanningen. Er dette et budskap vi hører fra direktørkorpset?

Om lag en fjerdedel av de ansatte i kommuner og fylker er lærere. De innebærer at KS ikke har klart å komme til enighet med en svært stor andel av de ansatte i dette oppgjøret. Er våre folkevalgte fornøyde med det?

KS har i dette lønnsoppgjøret valgt tåkelegging og talltriksing som hovedstrategi. I tillegg forholder KS seg ikke til rekrutteringsutfordringene vi står i, og omtaler lærerutdanning som noe som ikke er nødvendig for å drive undervisning i skolen. Den svake lønnsutviklingen i læreryrket benektes, uansett hvilke tall som legges til grunn.

Den siste uka har ulike direktører fra KS fremholdt i mediene hvor positive og konstruktive de er i meglingen som har pågått. Det har de gjort vel vitende om at forslaget var for dårlig – og at det å gå ut i mediene på den måten bryter eklatant med kutyme i slike prosesser. At det går på tilliten mellom partene løs er et understatement. Er våre folkevalgte komfortable med å bli representert av en organisasjon som oppfører seg sånn?

Det verste med denne situasjonen er likevel at tusenvis av elever ikke får den undervisningen de har krav på. Alle lærerne som er i streik kjenner på dette – hver eneste dag. Ingen har mer lyst til å få streiken avsluttet enn oss. Det krever imidlertid at vår motpart evner å komme oss i møte på en helt annen måte enn de har klart til nå.

KS avviser alle våre forslag til løsninger og tiltak for å løse denne konflikten. De har avvist våre forslag både før forhandlingene, i forhandlingene, i megling og nå i den prosessen som er avsluttet hos megler. Våre krav vil ikke bryte med frontfagsmodellen, men kan bidra konstruktivt til å løse problemene knyttet til mindrelønnsutviklingen for lærerne i skolen. Dette vet forhandlingsdelegasjonen til KS svært godt.

Det er svært vanskelig å få avsluttet streiken så lenge KS fortsetter å fremvise arroganse fremfor handlekraft, og heller dyrker mistillit enn løsning.

For oss ser det ut til at KS spekulerer i tvungen lønnsnemnd. Prisen er det barn og elever som må betale. Er ansvarlige folkevalgte enige med direktørene i KS?

Hvordan skal dere kunne snakke om skolepolitikk og lærere med troverdighet i kommende valg hvis dere er tause nå?