Det har vært den mest epokegjørende uka i Europa siden murens fall i 1989. EU trer nå frem som handlekraftig stormakt, i USA gjenoppdages noen grunnverdier og vanlige mennesker i Ukraina, Polen og andre land viser hva som teller, og står opp for friheten i praksis. Ukrainernes mot og motstand inspirerer og gir dyp respekt og håp.

Det er dette som kan bære Europa over i en bedre fremtid etter den grusomme krigen som vi ikke aner varigheten av. Det kan ta tid men Ukraina er allerede tapt for Putin og hans bande i Kreml.

Ukraina har minnet Vesten på hva frihet og demokrati og menneskeverd er. Det må kjempes for og illevarslende for gitt. Mange hadde glemt det, i en overfladisk, hektisk og materialistisk hverdag.

Det som nå skjer er en oppstrammer for Vestens politikere. Ukrainernes innbitte forsvarsvilje er kommet helt overraskende for Putin og hans krets. Den raske internasjonale responsen viser viktigheten av organisasjoner som EU, FN og NATO, når de er handlekraftige, vel og merke. Sammen er vi sterkere enn hver for oss. ’

EU trer frem som den tydeligste drivkraften for frihet, demokrati, menneskerettigheter i Europa. I tillegg har EU - medlemsskap gjennom flere år styrket de øst-Europeiske landene betydelig økonomisk. EU er også en stor drivkraft for å løse den andre store krisen : miljø og klima. Ukraina bør ønskes velkommen som EU- medlem. Søknaden er levert. De må også få materiell til å forsvare seg. Fra hjelmer til fly.

Ukraina forsvarer nå også resten av Europa. Deres kamp er vår kamp. Det begynner å synke inn. Disse dagene og historiene fra krigen vil forme århundret og huskes av generasjoner.