Vidar Eng har besøkt Tromsøs nye Sjøfartsmuseet og har der - ifølge et debattinnlegg i iTromsø 23.06 - funnet en «usaklig politisk» bildetekst som omtaler Halvdan Koht, utenriksminister 1935-1941, og hans privatsekretær Unni Diesen på en negativ og feilaktig måte. Dette debattinnlegget ble så omtalt av Jan-Thore Lockertsen i et innlegg i samme avis den 25.06.

Eng og Lockertsen kommer med både riktige, men også gale eller ufullstendige opplysninger om de to personene. Jeg vil her bruke sitater fra Tor Bomann Larsens omfattende og veldokumenterte biografi om kong Haakon og dronning Maud, hvor forholdet mellom Koht og Diesen er omtalt etter det tyske angrepet på Norge 9. april 1940.

Det er vel kjent at kongefamilien og regjeringen Nygaardsvold rømte ut fra Oslo om morgenen 9. april. Koht havnet på folkehøyskolen på Elverum. Her tok han farvel med de delene av embetsverket som oppholdt seg på Elverum. Koht skriver senere om dette: «Dei stod heilt fritt, men da eg såg heile flokken tok vegen bort, da kjente eg det som at rottene hoppa ut or skipet som sakk. Berre ein ung sekretær bad om å fylgje med meg til regjeringa.»

Den unge sekretæren var Unni Diesen, som var ansatt som samfunnsøkonom i handelsdepartementet og datter av kommanderende admiral Henry Diesen. Etter dette omtaler Boman Larsen henne som Kohts privatsekretær som fulgte med ham nordover til Troms og senere over til Storbritannia.

Regjeringen ble fraktet nordover fra Ålesund av en britisk krysser. Om bord her vakte forholdet mellom Koht og Diesen oppmerksomhet ifølge ekspedisjonssjefen i justisdepartementet: «Koht opptrådte meget usympatisk og manglet verdighet i sin erotikk om bord på krysseren Glasgow.»

Etter at regjeringen hadde tatt opphold i London, beskriver Boman Larsen Kohts forhold til Unni Diesen på denne måten: «Siden krigsutbruddet het målet for utenriksministerens tanker og følelser Unni Diesen, tidligere sekretær i Handelsdepartementet. Ikke bare hadde den 32 år gamle admiralsdatterens ånd tatt bolig i ministerens politikk, hun hadde regelrett flyttet inn i Utenriksdepartementet. Eller omvendt. Den 26. juni hadde Kohts tidligere sekretær, Christan Mohr, notert at Det Kgl. U.D. nu er opprettet på fru Diesens soveværelse på South Kensington Hotel.»

Dermed kan det slås fast at privatsekretær Unni Diesen var mer enn en sekretær for utenriksministeren.