Bjørn Lian, tidligere sogneprest i Karlsøy, er portrettert i lørdagens iTromsø. Han benytter anledningen til nok en gang å rette en moraliserende pekefinger mot likekjønnet partnerskap.

Om seg selv sier Lian at han ikke har vært opptatt av å gjøre en god figur, men ha en dampende livsreise. Selv sammenligner han livet sitt med et skihopp, der han kavet fælt underveis før han nå har landet på kulen og er på vei ned unnarennet.

Kavingen har blant annet resultert i tre ekteskap og to skilsmisser, det til tross for at gjengifte ikke er tillatt ifølge Bibelen. Like fullt velger han å helle kaldt vann i blodet på de av oss som gleder oss over at kirka tar kjærlighetens evangelium på alvor og ikke diskriminerer foran alteret.

Kjærlighet har mange uttrykk: Den lyser i blikket mellom to som elsker hverandre, enten det er i ungdommens vår, midtveis i livet, eller livets høst. Kjærligheten bryr seg ikke om farge verken på øyne eller hud, eller hvilken kjønnsidentitet de elskende har.

Vi kjenner ordtaket: «Kjærlighet gjør blind». Det er slett ikke sant. Kjærlighet gjør seende og gjør at vi elsker både på grunn av og på tross av. Det er lett å bruke våre egne erfaringer som referanseramme når vi leser om kjærlighet i Bibelen, men da risikerer vi at vi gjør kjærlighetskraften mindre enn den er.

I Bibelen leser vi kjærlighetsbudet: «Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»

Jesu påbud om at vi skal elske hverandre kommer når han og disiplene sitter samlet rundt bordet. Det skjedde da han innstiftet nattverden på det vi i dag kaller skjærtorsdag. Jesus visste allerede da hva som kom til å skje. Han visste at Judas, som satt ved bordet sammen med ham og de andre, kom til å forråde ham og at Peter ville fornekte ham. Like fullt kommer han med påbudet om å elske hverandre. Da han hang på korset ba han for sine bødler: «Tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør».

Det er litt av en standard Jesus setter. Det er ikke lett å elske dem vi misliker, de som trakasserer oss, eller står oss etter livet. Jeg har ikke noe enkelt svar på hvordan vi skal få det til. Men jeg tenker at like mye som Jesu ord om at vi skal elske hverandre er et påbud, er det et tilbud.

I det nye testamentet hører vi gang på gang hvordan Jesus møter mennesker med grensesprengende kjærlighet. Hans ord og gjerninger fikk bøyde mennesker til å rette ryggen og på ny oppleve fellesskap. I sitt virke for å sette mennesker fri brøt han stadig med normer for hva som var akseptert og ikke, han var ikke redd for å utfordre makt og autoriteter.

Jesus viser oss at kjærlighet også er omsorg og solidaritet. For kjærligheten er ikke forbeholdt par og familier. Kjærlighet er også omtanke og raushet for en venn, kollega eller fremmed.

Kjærlighet innebærer ikke nødvendigvis å like. Det er ikke like lett å like alle mennesker, alle valg andre tar, alt de gjør, alt de mener. Men kjærlighet er ikke bare en følelse, det er handling: Det er å ønske hverandre godt, løfte et medmenneske når det trenger det. Inkludere de som kjenner på fordømmelse, utenforskap og diskriminering. Kjempe mot urettferdighet og tenne håp for noen i håpløshet. Alt dette er Guds kjærlighet speilet i oss, gitt videre til andre.

Kjærlighet kan bygge bruer, samle og forsone. Kjærlighet gjør at vi kan se våre medmennesker med respekt og likeverd, også når vi har lite til felles eller ikke liker hverandre. Hvis vi virkelig tar på alvor at vi alle er skapt i Guds bilde, finnes ingen unntak. Også når vi står i uenighet, ikke liker eller ikke kjenner oss igjen i den vi møter, er hen et medmenneske. Hen er skapt i Guds bilde og derfor vårt søsken og bærer av kjærlighet. For det går stadig igjen i bibelen at kjærligheten er fra Gud. Det står til og med at Gud er kjærlighet. Med hvilken rett skal vi da holde mennesker utenfor opplevelsen av kjærlighet?

Som teolog vet Lian at kjærlighet er livet som vant over døden, i det store oppstandelsesmysteriet. Det minnes vi og tar del igjennom nattverden. Ekte kjærlighet kommer fra Gud. Den er en fantastisk gave til oss mennesker som maner oss til handling, og gir oss et glimt inn i himmelriket. Lian, jeg inviterer deg med på veien til å uten forbehold feire alles rett til kjærlighet velsignet av Gud.