Skrevet av Odd-Hugo Pedersen, regionsjef i Norges Lastebileier-Forbund (NLF)

Det vises til pressemeldingen fra Troms og Finnmark fylkeskommune om rehabilitering av tunellene på Tromsøya. NLFs visjon er ansvarlig transport og en av våre hovedmål er trafikksikre og effektiv veier. NLF Troms mener den varslede rehabiliteringen og løsningene som velges bidrar til vår visjon og flere av våre hovedmål.

Næringstransporten i Tromsø er stor og er avhengig av en trafikksikker og effektiv infrastruktur. Det er også ventet at tungtransporten skal øke med 30 prosent frem mot 2030.

Ved å bruke tunnelsystemet i Tromsø oppnår vi mindre forbruk av drivstoff og lavere co2 utslipp. Vi mener også at løsningen kan gi trafikksikkerhetsgevinster ved at mer av tungtrafikken styres bort fra myke trafikanter. En stor andel av det vi transporterer skal til Langnes eller Breivika, da er det svært fordelaktig å kunne bruke Langnes og Breivika tunellen. For transport til sør Tromsøya slipper vi å bruke den sterkt trafikkerte Grønnegata.

På vintertid er det ofte dårlig fremkommelighet over Tverrforbindelsen og veien rundt Nord og Sør Tromsøya er ikke tilpasset for mye tungtransport. Den varslede løsningen med utvidelse av rundkjøringer og mellomtunnelen samt etablering av evakuerings-tuneller vil etter vår oppfatning gi bedre trafikkavvikling og bedre sikkerhet noe vi støtter.