Å ta tilbake det samiske språket har krevd, og krever, mye arbeid og vilje hver eneste dag

SAMISK SPRÅK: 1. januar i år trådte det i kraft en ny språklov i Norge, den sier at samisk og norsk språk er likestilt. Foto: Heiko Junge / NTB