Det hersker liten tvil om at Vanja Terentieff har vært ute av lokalpolitikken i lang tid. Hennes oversikt over kommunen hun er med på å lede gjennom formannskapet, er kanskje ikke den beste for tida.

Først vil jeg berømme representanten fra Høyre med å gi meg ansvaret for at den tekniske løsninga ikke var klar da regjeringa vedtok forskriften til koronasertifikat. Jeg skal gi deg såpass, Terentieff, at jeg ikke akkurat er et teknisk vidunder. Her er dine forventinger noe store til meg. Denne løsninga er det andre som har langt mer kompetanse til å utvikle enn meg, men takk for tilliten!

Over til saken. Senest 19. november ble hele formannskapet, Terentieff inkludert, invitert til de ukentlige møtene administrasjonen og representanter fra nærings- og arbeidslivet har med statusoppdatering og tiltak vedrørende smittesituasjonen. For det er ikke slik at Terentieff har oppfunnet kruttet "samarbeidsmøter".

Det har vært avholdt – slik hun også fikk informasjon om på forrige kommunestyremøte – jevnlige møter med partene siden i fjor: Møter hver fjortende dag med LO og NHO i fjor, tett og godt samarbeid med KS og ordførerkollegier nasjonalt og internasjonalt, trepartssamarbeid med fast møtepunkt hver fjortende dag med tillitsvalgte og verneombud. Terentieff, vi har god oversikt over hva nærings- og arbeidslivet har behov for.

Man kan jo lure på om Terentieff selv har hørt med de berørte partene før møtet, når hun stemmer imot lettelser for næringslivet. Det forundrer meg hvor tilforlatelig gruppelederen i næringspartiet Høyre mener det er at uteliv, reiseliv og kulturbransjen må leve en uke til med strenge og økonomisk belastende tiltak.

Å vedta å fjerne paragrafen om sitteplasser, er noe vi vet betyr mye for utelivet og kulturbransjen. Joda, det er usikkerhet om hvordan håndtere bruken av munnbind uten å ha faste plasser, men her har smittevernoverlegen vært god i sin kommunikasjon – og her handler det om å vise skjønn. Å male fanden på veggen er et godt uttrykk nå, og i denne saken bruker fanden maske: Leser Terentieff videre etter denne praktiske "hvordan danse med munnbind"-diskusjonen, ser hun hvor letta og glad utelivsbransjen er for denne lettelsen. Som vi visste.

Å innkalle til ekstraordinære formannskapsmøter for å håndtere koronasituasjonen er å ta ansvar. Vårt oppdrag er å følge situasjonen tett og igangsette nødvendige tiltak. Det er det vi gjør og har gjort de siste 20 månedene, i godt samarbeid med fagmyndighetene og opposisjonen. Vi har bygget broer som raskt kan falle sammen.

Jeg har forståelse for at det kjennes voldsomt ut for en som kommer rett inn utenfra, men jeg antok at Terentieff kjente til dette fra sin tid som politisk rådgiver for fiskeriministeren. I blant må vi ta hurtige avgjørelser basert på den situasjonen vi er i . Husk på dette; å videreføre tiltak er like mye en aktiv handling politikerne i formannskapet står til ansvar for, som å fjerne eller innføre nye.