Dette er svar til et innlegg fra Ståle Fremnesvik.

Lerøy har i en årrekke jobbet målrettet for å redusere bruk av medikamenter i behandlingen mot lakselus. Vi er ikke i mål, men mener vi er på rett vei.

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) arrangerte et fagseminar i Rødbanken tidligere denne måneden. Seminaret gir etter mitt syn grunnlag for optimisme enten man er for eller imot matproduksjon i sjø gjennom ulike former for akvakultur. Fagressurser og forskere innen flere fagfelt fremviste både innsikt og forståelse for utfordringer knyttet til miljø og forvaltning.

Vi er alle enige i at vi trenger mer kunnskap gjennom forskning både når det gjelder ville bestander, bestandsutvikling, miljøaspekter og reguleringsmekanismer for å sikre at matproduksjon i sjø gjennom akvakultur kan vokse på en sunn og bærekraftig måte

Jeg var så heldig at jeg var invitert til å delta i en debatt på seminaret. Der uttalte jeg «at mekaniske metoder i stor grad hadde erstattet medikamentelle metoder» og at «medikamentelle metoder langt på vei var fjernet».

Denne uttalelsen er begrunnet i at mer enn 90 prosent av den fisken som Lerøy behandlet i 2021 ble behandlet med mekaniske metoder. Mindre enn 10 prosent med medikamentelle.

I 2010 startet jeg i jobben som konserndirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group med ansvar for hele havbruksvirksomheten i konsernet. Dette året var 100 prosent av behandlingene mot lakselus basert på medikamentelle metoder. På enkeltlokaliteter kan selvfølgelig fordelingen være noe annet. Dette er skritt i riktig retning, men vi er fremdeles ikke i mål.

I innlegg fra Ståle Fremnesvik i iTromsø hevder han at jeg fremsatte løgner i debatten. Jeg mener at jeg har mine ord i behold i forhold til statistikken for hele Lerøy. Fremnesvik har helt rett i at det er lokale variasjoner i bruk av medikamentelle metoder og det er etter mitt syn bra at man følger utviklingen gjennom det innsynet portalen Barentswatch gir alle som har interesse for det.

Uansett så har både Lerøy og Fremnesvik samme mål – rene og friske fjorder hvor en kan høste og produsere mat på bærekraftige måter. Jeg inviterer gjerne Fremnesvik til en prat over bordet om dette viktige temaet.