Vi skal ikke mange år tilbake før det var ganske annerledes, så det er gledelig å se at verden også går fremover på noen felt. Søndag publiserte VG en leder som var en gratulasjon til det samiske folk, og den ble trykket på både norsk og samisk. VG tar dessuten til orde for å gjøre dagen til en nasjonal fridag, på lik linje med 17. mai.

Når landets suverent største avis tar slike grep, sender det ut viktige signal. Samme avis presenterte også en meningsmåling utført av Respons analyse, som viser at 80 prosent av befolkningen mener samisk kultur er en viktig del av norsk kultur.

Samtidig sier bare 23 prosent av de spurte at de har god kjennskap til den samiske kulturen. Artisten Ella Marie Hætta Isaksen sier til avisa at hun tror mange nordmenn kjenner på en stor sorg for at de ikke har lært mer om den samiske kulturen, og mener den skammelige fornorskningen av samene også har skadet majoritetsbefolkningen i Norge, at den har fratatt det norske folk både kunnskap og innsikt til en mangfoldig og rik kultur i vårt eget land.

Det er det vanskelig å være uenig med henne i, og nettopp derfor er det gledelig å se at det er en forandring i emning, ikke minst blant den unge delen av befolkningen, som viser et større ønske om å markere nasjonaldagen, samt få mer undervisning om samisk kultur.

Derfor blir det samtidig mindre å se av den irritasjonen, og det raseriet, man før så utløpe seg sterkere i offentligheten. At samene ikke kan ha en nasjonaldag inni nasjonen Norge og så videre. Selv i kommentarfeltene i sosiale medier ser vi nå at internjustisen er bedre, at hets og rasisme blir møtt med berettiget motstand.

Sånn har det virkelig ikke alltid vært. Og det er fortsatt mange samer som opplever hets på grunn av både språk, bekledning og flagg. De som bedriver denne hetsen er på kant med både juss, flertallets oppfatning og samtiden. Og de blir heldigvis færre og færre. At Stortinget, Sametinget, Kongehuset, Den norske kirke, Språkrådet og Store norske leksikon skriver samenes nasjonaldag nå hjelper også på. Samme at de største riksmediene behørig markerer og feirer nasjonaldagen, og at det flagges på offentlige bygg landet rundt.

Vi har på ingen måte kommet i mål, for det er fortsatt en vei å gå, så lenge det er samer som opplever diskriminering. Men vi er på rett vei. Når ordfører Gunnar Wilhelmsen utfordrer sentrale myndigheter, og sier at alle offentlige bygg burde skiltes på samisk, fordi det er en del av vår felles kultur, er det noe som nå høres helt adekvat og saklig ut, men som for noen år siden ville vært svært oppsiktsvekkende.

Den offentlige feiringen av samenes nasjonaldag er en flott og viktig markering, og den må fremtidig mer enn gjerne bli markert som egen fridag, i likhet med 17. mai. Fordi det er en viktig dag for hele folket.