I sin landsmøtetale kom partileder og statsminister Jonas Gahr Støre med en garanti om at Arbeiderparti-styrte kommuner ikke vil tillate noen private sykehjem som har eiere med et kommersielt formål. Ap åpner også for å forby etablering av private helsetilbud i håp om å kunne tvinge folk til å jobbe i det offentlige.

Høyres ordførerkandidater i Nord-Norges seks største byer mener at Jonas Gahr Støre bommer kraftig når han gir instruks om at ingen Arbeiderparti-styrte kommuner skal starte samarbeid med private om drift av sykehjem. At Ap i regjering skal diktere kommunene på et område hvor kommunene bør få bestemme selv, er trist.

Samtlige sykehjem i Tromsø, Bodø, Mo i Rana, Harstad, Alta og Narvik drives av kommunene. Slik er det i de aller fleste kommuner i Norge. Dette er en viktig kommunal oppgave, og det kommunale tjenestetilbudet skal fortsatt være bærebjelken i samfunnet vårt. Men for å løse fremtidens utfordringer trenger vi mer samarbeid og samhandling mellom offentlige og private aktører – ikke mindre. Det er en undervurdering av den offentlige helsetjenesten å tro at den beste måten å gjøre den bedre på – er å spenne bein på alle andre som leverer helsetjenester.

Vi står overfor store utfordringer i alle landets kommuner. Vi blir flere eldre, i 2040 vil det være dobbelt så mange over 80 år som i dag. Heldigvis er mange friske og spreke, og de aller fleste vil bo hjemme og klare seg selv. Aktive eldre som kan bidra i samfunnet er en ressurs. Men en aldrende befolkning vil bety et betydelig større press på helsetjenestene våre. Sykdomsbyrden blir tyngre og mange eldre vil leve med kroniske og sammensatte lidelser som vi må møte med faglig sterke helsetjenester. Særlig i kommunene.

Samtidig er det krevende å rekruttere og beholde helsepersonell, både i kommunene og på sykehusene. Da trenger vil å ta i bruk alle gode krefter, offentlige, ideelle og private. De offentlige sykehusene eller kommunale sykehjemmene blir ikke svakere av konkurranse. Flere av oss vurderer å invitere private leverandører inn i hjemmetjenesten, fordi vi ønsker at de eldre selv skal bestemme hvem som skal komme hjem til seg.

Å gi gode helsetjenester til pasienter, handler først og fremst om kvalitet, ikke om leverandør. Derfor mener Høyre at en helsetjeneste der private, både ideelle og kommersielle, får bidra med kapasitet og kompetanse i samarbeid med det offentlige, blir en bedre helsetjeneste. Det aller viktigste er at jobben blir gjort, ikke hvem som gjør den.

Det blir en utfordring å sikre kommunene og sykehusene tilgang på nok og riktig kvalifisert helsepersonell. De aller fleste jobber i offentlig sektor, langt færre jobber i det private. Arbeiderpartiet vil tydeligvis at helsepersonell kun skal jobbe i stat og kommune. Høyre mener derimot at helsepersonell som jobber i det private er en viktig del av helsetjenesten vår. De bidrar med sin kompetanse og kunnskap, og bidrar også til faglig utvikling og innovasjon i tjenestene.

Fremfor å vise den private helsetjenesten en kald skulder, burde Arbeiderpartiet se at mangfold bidrar til læring og flere karriereveier for helsepersonell både i privat og offentlig sektor. Vi vet at faglig utvikling, lønn, ledelse og mulighet for heltidsjobb er viktig. Vi må ta vare på de dyktige ansatte i offentlig sektor. Så må vi gjøre det attraktivt å komme tilbake for de 17.000 sykepleierne som ikke lengre jobber som sykepleier.

I Høyre er vi helt tydelige på at hovedoppgavene i helsetjenesten skal løses av det offentlige, men vi ser at helsekøene øker. Høyre vil ha raskere behandling og en ventetid for pasientene som ikke skal være lengre enn 50 dager. For psykisk helsevern for voksne, og for barn og unge i rusbehandling, er målet enda lavere, henholdsvis på 40, 35 og 30 dager. Da er et samarbeid mellom private og offentlige helsetjenester viktig, fordi det bidrar til bedre utnyttelse av ledig kapasitet, økt valgfrihet og nye arbeids- og samarbeidsformer. Det offentlige bør benytte seg mer av den private behandlingskapasiteten, slik at pasienter ikke må vente i offentlig helsekø. Og det offentlige skal betale.

Høyre går til valg på å lage best mulig eldreomsorg, ikke billigst mulig eldreomsorg. Godt offentlig og privat samarbeid sikrer oss fleksibilitet, mangfold og robusthet i møte med utfordringene fremover. Vi vil heie frem det mangfoldet som sikrer best mulig helsetjenester for pasientene.